Gemeente Amersfoort

Persbericht Gemeente Amersfoort - woensdag 7 oktober 2009

Startbijeenkomst Dag van de Dialoog Amersfoort

Op woensdag 14 oktober vindt de startbijeenkomst voor de Dag van de Dialoog plaats. Hier krijgen de organisatoren van dialoogtafels informatie en materiaal. Ook wie zich nog niet heeft opgegeven maar wel een tafel wil organiseren is van harte welkom.

In Amersfoort vindt de Dag van de Dialoog dit jaar plaats op woensdag 18 november. Op diverse plekken in alle wijken gaan bewoners en mensen die er werken aan een dialoogtafel met elkaar in gesprek. Die gesprekken in groepjes van 7 tot 8 personen worden geleid door een gespreksleider. De organisator van de tafel zorgt voor een maaltijd of wat lekkers bij de koffie en thee.

Wat is een dialoog
Aan de dialoogtafel praten mensen met verschillende achtergronden in een veilige sfeer openhartig met elkaar. Ze wisselen ervaringen en gedachten uit en luisteren naar elkaar. Bij een dialoog gaat het niet om discussie over meningsverschillen. Er hoeft ook geen gezamenlijk standpunt uit te komen. Door de dialogen ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit levert persoonlijke ervaringen en nieuwe initiatieven op die de binding in de wijken versterken. Wie mee wil praten aan een dialoogtafel of gespreksleider wil zijn kan zich opgeven via www.amersfoortindialoog.nl.

Het organiseren van dialoogtafel(s)
Er is niet veel nodig om een dialoogtafel te organiseren. Een ruimte met een tafel waaraan 7 à 8 personen en een gespreksleider kunnen zitten is voldoende. Dit kan bij een bedrijf of organisatie, maar ook thuis aan de keukentafel. De organisator nodigt zelf de gasten aan de dialoogtafel uit. De projectorganisatie kan helpen bij het vinden van een gespreksleider en advies geven over hoe mensen van verschillende achtergronden benaderd kunnen worden. Om de dialoogruimte gezellig te maken en een maaltijd of aangeklede koffie en thee te verzorgen kan de organisator van de gemeente een vergoeding van ¤ 50,- per dialoogtafel krijgen. Wie het leuk vindt om één of meerdere dialoogtafels te organiseren kan zich aanmelden via www.amersfoortindialoog.nl en de startbijeenkomst bezoeken.

De Dag van de Dialoog is een project van de gemeente Amersfoort in samenwerking met de Stichting Welzijn Amersfoort.

Noot voor de redactie,