Gemeente Ameland


Informatiebijeenkomst NAM over plannen gaswinningactiviteiten Ameland

De NAM heeft het college verzocht een oproep voor een informatiebijeenkomst over gaswinning te plaatsen. Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners van Ameland worden bereikt en werkt dan ook graag aan dit verzoek mee.

Â

Op woensdag 14 oktober 2009 organiseert de NAM een voorlichtingsbijeenkomst over de gewijzigde voorgenomen plannen voor nieuwe gaswinningactiviteiten op Ameland. Tijdens deze avond wil de NAM met de bewoners van Ameland van gedachten wisselen over onder meer transport, leidingaanleg en het tijdspad.

Â

Deze avond maakt niet deel uit van de vergunningenprocedure. Deze bijeenkomst is bedoeld om zoveel mogelijk input te krijgen van alle betrokkenen voordat de vergunningsaanvragen worden ingediend op basis van de definitieve plannen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in restaurant âDe Boegâ aan de Klein Vaarwaterweg 114 te Buren vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Â

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Spijkerman van de NAM via telefoonnummer 0592 â 362 460