Stadsdeel Amsterdam Zuidoost


fiets!

---

ZO op de fiets!

7 oktober 2009

Het concept van de nieuwe Fietsnota is klaar voor de inspraak. Op 14 oktober bent u allen van harte welkom in het Informatiecentrum van het Stadsdeelkantoor Zuidoost aan het Anton de Komplein. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Tijdens de inspraakavond op 14 oktober wordt de conceptfietsnota kort toegelicht, kunt u vragen stellen en uw reactie op de inhoud geven.

Waar gaat het over?
De fiets is een belangrijk onderdeel van het verkeer in Zuidoost. Het is snel, goedkoop, betrouwbaar en milieuvriendelijk. En het is nog gezond ook. Zuidoost is een fietsvriendelijk stadsdeel. De huidige Fietsnota dateert uit 1993. sinds die tijd is er veel veranderd. De omgeving van NS-station Bijlmer is flink op de schop gegaan, winkelcentra zijn vernieuwd, hoogbouwflats gerenoveerd of gesloopt en er zijn nieuwe huizen gebouwd. De nieuwe Fietsnota houdt rekening met deze nieuwe kaders. Bewoners, fietsers en belangstellenden hebben via een online enquête laten weten wat zij belangrijk vinden. Op basis daarvan is in samenwerking met de Fietsersbond en de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de centrale stad de conceptnota opgesteld.

ZO op de Fiets! Fietsnota 2009 Amsterdam Zuidoost ligt ter inzage van 14 oktober tot en met 11 november 2009. U kunt de nota inzien tijdens kantooruren in het Informatiecentrum van het stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150, of via deze site. U kunt schriftelijk reageren. Stuur een brief naar Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, t.a.v. de heer D.S. Madja, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost.
---