Gemeente Zwolle

02. Agenda wijkplatform Spoolde 2009-10-14

Wijkplatform Spoolde

Algemene gegevens

Datum: 14 oktober 2009
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Eben Haëzer

Agenda

19.45uur Inloop, koffie / thee
20.00uur

1. Opening door avondvoorzitter
20.05uur

2. Mededelingen (Spoolderbelangen, Gemeente, etc.) 20.15uur

3. Actiepuntenlijst wijkplatform Spoolde

+ uitreiking / toelichting tijdens het wijkplatform

20.25uur

4. Gevolgen grondwaterstand verplaatsen pompputten Spoolde, door mw. M. van Vlerken (Vitens)

+ presentatie, vragen en antwoorden
20.55uur

+ Carpoolplaats Spoolde (Resultaten onderzoek / Hoe verder?) door mw. J. Vulkers
21.15uur

+ Verslag vorige bijeenkomst
21.25uur

+ Rondvraag en afsluiting

Bron: Wijkzaken
Datum van 07-10-2009 tot 06-10-2010