Gemeente Castricum

Robuuste verbindingszone in OBC van 14 oktober

Ton Butter van Landschap Noord-Holland presenteert op 14 oktober voor de Overleggroep Buitengebied Castricum (OBC) de kijk van zijn organisatie op de Robuuste verbindingszone Van Kust tot Kust. De zone is een onderdeel van de landelijke Ecologische Hoofdstructuur die in 2018 moet zijn gerealiseerd. Het westelijk deel van de zone is gepland door het buitengebied van de gemeente Castricum.

Â

De bijeenkomst van OBC is op een aparte locatie, het melkveehouderijbedrijf met minicamping van de familie Res (Provincialeweg 3, 1902 LA Castricum). De familie biedt die avond voorafgaand aan de OBC-bijeenkomst de aanwezigen de gelegenheid voor een nadere kennismaking met hun bedrijf en de bedrijfsvoering.

De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn welkom. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Daarom wordt u dringend verzocht u vooraf aan te melden bij Marion Nieuwenhuis van de gemeente Castricum, tel. (0251) 661 285, e-mail: marionnieuwenhuis@castricum.nl.

Â

Programma

19:15 uur Begin rondleiding, toelichting over het bedrijf

19:30 uur Zaal open

20:00 uur Opening, mededelingen

20:15 uur Verslag vorige bijeenkomst (10 juni 2009)

20:20 uur Kadernota buitengebied, stand van zaken, toelichting door René Marcelis

20:35 uur Inleiding door Ton Butter van Landschap Noord-Holland

21:00 uur Pauze

21:15 uur Forumdiscussie met Hans Ghijsels (LTO Noord) en Leo van Heijst (Van Heijst & Partners)

21:45 uur Rondvraag

22:00 uur Sluiting formele gedeelte

Â

Volgende bijeenkomsten van de OBC

Woensdag 17 maart 2010

Woensdag 16 juni 2010

Woensdag 13 oktober 2010

Â