Saxion Hogescholen
BR>

do 08 oktober 2009

'Health and Care' gat in de markt voor hotellerie


De afgelopen twee jaar is door het kenniscentrum Hospitality Business van Saxion praktijkonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de hotellerie om in te spelen op de wensen van een nieuwe doelgroep, een met een zorgbehoefte.

In hoeverre deze nieuwe doelgroep een gat in de markt is voor hotels, zal tijdens het invitational seminar bediscussieerd worden. Het onderzoek in het project `Zorg voor hotels' heeft onder andere een `healing experience' concept opgeleverd. De overige resultaten zijn beschreven in een publicatie die tijdens het invitational seminar op woensdag 14 oktober bij Saxion in Deventer gepresenteerd wordt aan Lodewijk van der Grinten, directeur van Koninklijke Horeca Nederland.

Het project `Zorg voor hotels' is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting Innovatieve Alliantie in het kader van de RAAK-MKB subsidieregeling. Doel van het project is te komen tot innovatieve mogelijkheden voor de hotelmarkt gelet op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Er is een stappenplan ontwikkeld dat door een hotelonderneming kan worden gevolgd om de potentie van een nader te selecteren deelmarkt te onderzoeken. Belangrijke deelmarkten zijn onder meer `vakantie met zorg', `herstel na operatie', `mensen uit balans' en `senioren'. In het project is het zogeheten `healing experience concept' ontwikkeld waarmee een hotel de dienstverlening optimaal kan afstemmen op de door haar gekozen doelgroep.

Tijdens het seminar wordt er met de aanwezige deskundigen gediscussieerd over de resultaten van het project zoals beschreven in de publicatie `De Health and Care markt voor hotels' en wordt een trainingsopzet voor hoteliers onder de loep genomen.


------------------------------------------ EINDE PERSBERICHT
------------------------------------------

Meer informatie:

De pers is van harte uitgenodigd bij dit seminar aanwezig te zijn. We verzoeken u zich dan vooraf te melden bij Heidi Evenblij van het Kenniscentrum Hospitality Business van Saxion, tel: 0570 - 603 784, h.evenblij@saxion.nl.

Voor nadere informatie kunt u ook kijken op: project `Zorg voor hotels'.