FloraHolland


Aanvoerbrieven met FloraHolland klantnummers per 14 oktober te bestellen

FLORAHOLLAND (8 oktober 2009) - Per 4 januari 2010 hanteert FloraHolland concernbreed voor alle klanten unieke klantnummers. Klantnummer vervangt daarbij de termen administratienummer en aanvoerdernummer. Bij veel aanvoerders van vestiging Aalsmeer betekent dit ook daadwerkelijk een verandering van klantnummer. Als uw huidige nummer per januari verandert, moet u tot en met 30 december 2009 onder uw huidige nummer blijven aanvoeren op Aalsmeer. Aanvoer voor 4 januari en later moet voorzien zijn van nieuw genummerde aanvoerbrieven. Aalsmeer aanvoerbrieven met uw `oude' nummer zijn dan niet meer te gebruiken.

Het is belangrijk dat u tijdig uw nieuwe genummerde aanvoerbrieven bestelt. De aanvoerbrieven bestelsite is daarom per 14 oktober aangepast. Het is vanaf die datum mogelijk om aanvoerbrieven met uw nieuwe Klantnummer te bestellen.

De aanvoerbrieven met nieuwe nummers worden medio december 2009 uitgeleverd. Hier is voor gekozen om het risico op verwisselen van de oude en nieuwe brieven zo klein mogelijk te houden. Tot 30 december 2009 kunt u ook nog aanvoerbrieven bestellen met uw huidige klantnummer omdat uw producten in 2009 nog met het huidige nummer geveild moeten worden. Deze brieven zijn echter na 30-12-2009 niet meer te gebruiken. Vanaf 1 januari kunt u alleen voor uw nieuwe klantnummer bestellen en met dit nieuwe klantnummer aanvoeren.

In het aantal varianten aanvoerbrieven verandert niets. Zowel voor vestiging Aalsmeer als voor de overige vestigingen geldt onveranderd een aparte aanvoerbrief. De brief van Aalsmeer kan niet op de overige vestigingen gebruikt worden, evenals andersom.

De aanvoerbrieven bestelsite is gratis te gebruiken en te bereiken via MyFloraholland.com. Hebt u problemen met inloggen of nog geen inlogcode voorhanden, neem dan contact op met het Aalsmeer servicepunt via T. 0297 - 397000 of servicepunt@floraholland.nl.