Gemeente IJsselstein


Uitnodiging Afval Verwijdering Utrecht

Datum: vrijdag 9 oktober 2009
Openbare vergadering op 14 oktober 2009.
De voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht maakt bekend dat op 14 oktober 2009 een openbare vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsvindt.
Het Algemeen Bestuur zal in de vergadering een besluit nemen over de voorlopige vergunning van de Europese aanbesteding van:
- de verwerking van het restafval van de 29 Utrechtse gemeenten;
- de overslag en het transport van restafval en gft-afval vanaf een overslaglocatie in Utrecht naar de afvalverwerker. De vergadering is in het kantoor van AVU, Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest en begint om 11.30 uur.