Gemeente Kampen


* Informatiebijeenkomst IJsseldelta-Zuid - 14 oktober 2009

Informatiebijeenkomst IJsseldelta-Zuid - 14 oktober 2009

09 okt 2009 13:35
Op woensdagavond 14 oktober 2009 organiseert de gemeente Kampen een informatiebijeenkomst voor inwoners en belangstellenden over de laatste ontwikkelingen van het project IJsseldelta Zuid. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis en begint om 19.30 uur.
Het project IJsseldelta-Zuid richt zich op de integrale gebiedsontwikkeling ten zuiden en westen van Kampen waarin verschillende opgaven van water, recreatie, woningbouw, infrastructuur en natuurontwikkeling worden gecombineerd.

Belangrijke onderdelen zijn de aanleg van een hoogwatergeul met circa 350 hectare nieuwe natuur, recreatieve voorzieningen en een waterrijk woongebied. Verschillende overheden hebben geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van deze hoogwatergeul in combinatie met het verdiepen van de IJssel.

In 2010 moeten de ruimtelijke plannen worden afgerond. Het college wil in december 2009 de raad een voorontwerpbestemmingsplan aanbieden (inclusief financiële paragraaf). De gemeenteraad is door het college geïnformeerd tijdens een openbare informatieavond op woensdag 7 oktober 2009. Ook is tijdens die avond gekeken naar het vervolgtraject. De raad kon hierbij vragen stellen. Voor inwoners en belangstellenden is dit mogelijk op 14 oktober.

Vervolgtraject

30 november 2009 vergadering commissie ruimtelijke ontwikkeling Op 30 november 2009 wordt in de reguliere commissievergadering het voorontwerpbestemmingsplan behandeld. Daar krijgt de commissie de gelegenheid een oordeel te geven over de ruimtelijke kaders van het plan, waarmee het college rekening moet houden. Burgers kunnen die avond inspreken, conform het reglement.

9 december 2009 reserveavond
Omdat nu nog geen inzicht bestaat in de zwaarte van de agenda en de duur van de behandeling, is 9 december 2009 gereserveerd als reserveavond. Dit voor het geval de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan uitloopt.

17 december 2009 raadsvergadering
De besluitvorming over de ruimtelijke kaders vindt plaats in de raadsvergadering van 17 december 2009.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.ijsseldelta.info.

Gemeente Kampen | Burgemeester Berghuisplein 1 | 8261 DD | info@kampen.nl | www.kampen.nl |