Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands

Lezing van Martin van Creveld over oorlogscultuur

Mannen genieten van oorlog

Datum: 14 oktober 2009

Mannen genieten van oorlog. Ze zijn zo gefascineerd door oorlogen dat ze een hele oorlogscultuur creëren, met versierde wapens, fraaie uniformen, ceremonies en parades. Hoe vreselijk en irrationeel oorlog ook is, het is wel cruciaal voor het gedrag van mannen. De bekende Israëlische historicus Martin van Creveld publiceerde onlangs zijn boek `Culture of War'.

Woensdag 14 oktober (aanvang 20.00 uur) spreekt hij (in het Engels) in het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen over oorlogscultuur. Filosoof Hans Achterhuis gaat met Van Creveld in debat. Debatleider is RUG-hoogleraar Jaap de Wilde. Een geluidsopname van de avond is vanaf donderdag 15 oktober te vinden in de rubriek ` Lezing gemist? '

Mannen houden van oorlog en vrouwen van krijgers

Hoezeer het ook te betreuren is, oorlogen zijn onlosmakelijk verbonden met de menselijke geschiedenis. Rond oorlogen betstaat een eigen cultuur, met eigen wetten, rituelen, gedenktekens, literatuur en muziek. Volgens Van Creveld is oorlog niet alleen een instrument van de politiek maar ook een menselijke oerdrift. Wereldwijd zijn mannen gefascineerd door oorlog. De werkelijke reden dat oorlog bestaat, is dat mannen van oorlog houden en vrouwen van krijgers, betoogt hij in zijn boek `Oorlogscultuur'.

Martin van Creveld

Martin van Creveld werd geboren in Nederland maar verhuisde, toen hij vier jaar oud was, naar Israël. Hij werd er een gevierd en eigenzinnig krijgshistoricus die de controverse in zijn onderzoek naar oorlog en geweld nooit schuwde. Hij is hoogleraar aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem.

Hans Achterhuis

De Nederlandse filosoof Hans Achterhuis zal op Van Creveld reageren met een tegenlezing. Hans Achterhuis is emeritus hoogleraar filosofie en publiceerde vorig jaar het werk "Met alle geweld" een van zijn vele, zeer toegankelijke boeken.

Geluidsopnamen SG

Studium Generale Groningen maakt van de meeste lezingen geluidsopnamen (MP3), te beluisteren via de rubriek `Lezing gemist?'

Meer informatie


* Deze lezingen- en discussieavond over Oorlogscultuur is georganiseerd i.s.m. het Groninger Forum en vindt plaats in het kader van de landelijke Week van de Geschiedenis, dit jaar met als thema `Oorlog en vrede'.

* Studium Generale Groningen, tel. 050-363 5460, www.rug.nl/studium

Laatst gewijzigd: 09 oktober 2009 16:21