Technische Universiteit Delft

Samenwerking TU Delft met Meldpunt Bezorgd?

De TU Delft gaat samenwerken met het Meldpunt Bezorgd? van de Gemeente Delft. Het Meldpunt biedt een vangnet voor mensen die in psychische nood verkeren en zelf geen hulp zoeken of vinden. De TU Delft is de eerste Nederlandse universiteit die haar faciliteiten voor medewerkers en studenten met deze vorm van hulp uitbreidt. Rector magnificus Jacob Fokkema: "De TU Delft wil een gemeenschap zijn waarbinnen onderlinge betrokkenheid en goed voor elkaar zorgen hoog worden gewaardeerd."

"Tijdens mijn maandelijkse bezoeken aan studentenhuizen vertelden studenten wel eens dat ze zich zorgen maakten om een medestudent", licht Fokkema toe. "Ze zagen bijvoorbeeld dat iemand geen contacten had buiten de colleges, of helemaal geen colleges meer volgde. Vaak helpt het als studenten of docenten zo iemand aanspreken. Maar als dat niet helpt, dan hadden we geen andere middelen om tot iemand door te dringen." Dergelijke problemen zijn natuurlijk niet specifiek voor studenten. Met het Meldpunt Bezorgd? bleek de Gemeente Delft al over een uitstekend instrument te beschikken om inwoners in dergelijke gevallen te begeleiden. Mensen die zich over iemand bezorgd maken kunnen dat (desnoods anoniem) melden. Een medewerker van het Meldpunt probeert dan contact te krijgen met de gemelde en gaat er eventueel langs. Meldpunt Bezorgd? vindt het belangrijk om vertrouwen te winnen, naast de cliënt te gaan staan en actief mee te denken.

Meldpunt Bezorgd? inventariseert de situatie. Met toestemming van betrokkene informeren de medewerkers bij instanties of de gemelde persoon bekend is en wat er speelt. Hierbij kunnen allerlei instanties worden betrokken, zoals GGZ, Budgetwinkel, Maatschappelijk werk, woningcorporaties, huisarts en politie. Op basis van de vergaarde informatie wordt het kernprobleem gedefinieerd en legt het Meldpunt contact met de instantie die daarover gaat. Als er voor de melding al contact was met een bepaalde hulpverleningsinstantie, wordt deze benaderd.

Op 14 oktober 2009 gaat de overeenkomst tussen de TU Delft en het meldpunt officieel van start. Vanaf die datum gaat de universiteit de dienstverlening van Meldpunt Bezorgd? onder de aandacht brengen bij haar studenten en medewerkers.

Meldpunt Bezorgd?
Meer informatie over Meldpunt Bezorgd?: www.meldpuntbezorgd.nl.Technische Universiteit Delft