Stadsdeel Amsterdam-Noord

Opening voorschool Montessori Boven 't Y

Op woensdag 14 oktober verricht portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs Chris de Wild Propitius de officiële opening van de voorschool van openbare basisschool Montessori Boven 't Y. Samen met leidsters en peuters knipt de portefeuillehouder om 12 uur een lint door. De voorschool stimuleert kinderen van 2,5 tot 4 jaar in hun ontwikkeling en biedt een goede basis voor groep 1, 2 en daarna.

Een voorschool is een peuterspeelzaal waar kinderen vier dagdelen per week naartoe gaan en waar twee groepsleidsters werken met een voorschoolprogramma. Dat stimuleert kinderen extra in hun ontwikkeling en heeft een positieve invloed op hun taalvaardigheid. De groepen zijn klein, waardoor elk kind de aandacht en hulp krijgt die het nodig heeft. Na de voorschool-peuterspeelzaal loopt het programma door in de kleutergroepen van het basisonderwijs.

Met deze opening komt het aantal Noordse basisscholen met een voorschool op 21. "Daar mogen we trots op zijn," aldus portefeuillehouder Chris de Wild Propitius. "We zijn er goed in geslaagd om zo veel mogelijk Noordse peuters te laten profiteren van de voorschool. Met een goede start wordt de kans groter om de basisschool probleemloos te doorlopen En daar is het ons om te doen!"