Gemeente De Marne


Activiteitenlijst college B&W (week 42)

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 14 oktober


* Burgemeester Joan Stam en wethouder Jeen Hiemstra hebben een vergadering van de Raad van Advies Kwelderherstel Groningen (provinciehuis Groningen)
* Burgemeester Joan Stam heeft overleg inzake veiligheid, inspectie en handhaving (provinciehuis Groningen)
* Wethouder Jeen Hiemstra heeft overleg met het bestuur van Kunst aan Huis Lauwersland (gemeentehuis)

Donderdag 15 oktober


* Burgemeester Joan Stam heeft een overleg met de Stichting Libau (Libau adviseert gemeenten in Groningen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, met het accent op welstand, archeologie en monumenten
* Wethouder Menne van Dijk gaat naar een bijeenkomst van HHC: Ondernemende jongeren & local identity (Pieterburen)

Vrijdag 16 oktober


* Burgemeester Joan Stam en wethouder Menne van Dijk zijn aanwezig bij de Invitational Conference Integrale Zorgstructuur (gemeentehuis Leens)
* Wethouder Menne van Dijk heeft een afstemmingsoverleg Passend Onderwijs Zorg voor Jeugd (Groningen)

* Wethouder Menne van Dijk gaat naar het bestuurdersoverleg van de ChristenUnie (Lemmer)

Dinsdag 20 oktober


* Deze week is er geen Collegevergadering van burgemeester en wethouders
* Vandaag heeft het college geen spreekuur