Provincie Noord-Holland

Europees visserijoverleg in Noord-Holland

12 oktober 2009

Het provinciehuis in Noord-Holland is op woensdag 14 oktober het podium voor het overleg over de toekomst van de visserij in Europa.

Die dag vergadert North Sea Regional Advisory Council (NSRAC), over de problemen van overbevissing en wordt de economische leefbaarheid van visserij in kaart gebracht.

De provincie Noord-Holland heeft een duurzame toekomst voor de visserijsector hoog op haar beleidsagenda staan. De regels worden echter niet in Haarlem en in Den Haag bepaald, maar in Europa. Europa laat zich daarbij adviseren door organisaties zoals het NSRAC. Woensdag vergaderen op het provinciehuis ambtenaren uit Brussel en verschillende landen met elkaar. Zij doen dit samen met deskundigen en belangenorganisaties voor natuur, milieu, en niet te vergeten de visserijsector zelf, over de toekomst van de visserij die zij voor deze regio voor ogen hebben. Deze vergadering is belangrijk voor Noord-Holland omdat het de regio Noordwest-Europa betreft.

Europees Beleid
Het is belangrijk dat het Europees beleid op draagvlak kan rekenen van alle betrokken partijen. Gedeputeerden Bond en Kruisinga zullen de deelnemers toespreken om hen een hart onder de riem te steken. Gedeputeerde Bond: âHet is van groot belang dat partijen er met elkaar uitkomen en daar lever ik graag mijn bijdrage aan. Een gezamenlijke aanpak is de beste garantie om te voorkomen dat partijen elkaar niet jarenlang betwisten, acties gaan voeren in de media of op zee. Ik zie volop ruimte voor een duurzame toekomst voor de visserijâ. Gedeputeerde Kruisinga voegt hier aan toe: âAls we hiermee kunnen voorkomen dat de emoties leiden tot nieuwe acties zoals het dumpen van betonblokken, dan hebben we al veel bereiktâ. Zowel voor Rijk als provincie is het van belang dat alle partijen tot een gezamenlijke aanpak komen voor de invulling van het Europees Visserijbeleid.

Het Europees Visserijbeleid wordt in 2012 herzien. Tijdens het visserijoverleg van 14 oktober worden de eerste stappen gezet voor dit Europese beleid.

---