Staatssecretaris Albayrak opent website Tuchtrecht.nl

Staatssecretaris Albayrak van Justitie opent woensdag 14 oktober de website Tuchtrecht.nl. De website maakt uitspraken van tuchtcolleges toegankelijk voor het publiek en voor de eigen beroepsgroep.

Het kabinet wil dat tuchtrechtelijke uitspraken eenvoudig toegankelijk zijn voor het publiek en heeft daarom besloten dat alle uitspraken op één centrale website geplaatst moeten worden. Veel tuchtcolleges publiceerden hun uitspraken tot voor kort alleen via vakbladen. Vanaf 14 oktober kan iedereen de uitspraken terugvinden op www.tuchtrecht.nl. De website is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Raad voor de rechtspraak

Tuchtcolleges kunnen hun uitspraken zelfstandig publiceren, waardoor zij op één plek, zeven dagen per week, voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar zijn. Alle tuchtrechtelijke uitspraken krijgen, net als het geval is bij rechtelijke uitspraken, een uniek Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN-nummer). Transparantie van tuchtrechtelijke uitspraken bevordert het vertrouwen van burgers en het versterkt de positie van (potentiële) klagers. Het kabinet verwacht bovendien dat de centrale publicatie van tuchtrechtelijke uitspraken een preventieve en normerende werking krijgen binnen de beroepsgroepen.

De tuchtcolleges voor de advocatuur, de gerechtsdeurwaarders, de medische beroepen, de notarissen, de diergeneeskundigen, het productschap Pluimvee en Eieren en het productschap Vee en Vlees publiceren hun uitspraken inmiddels op Tuchtrecht.nl. Volgend jaar volgen meer tuchtcolleges, waaronder die van de accountants, de octrooigemachtigden, de akkerbouwproductschappen en de bloembollentelers.

De opening van www.tuchtrecht.nl zal woensdag 14 oktober plaatsvinden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Aanvang 16.00 uur.

Noot voor redacties (