Gemeente Hulst


Persbericht - 13.10.2009

Kinderopvang in Hulst weer open

Kinderopvang Jabbe Dabbe Doo te Hulst mag vanaf woensdag 14 oktober 2009 de deuren weer openen. De ondernemer moet daarbij wel de met de GGD gemaakte afspraken strikt nakomen.

Op woensdag 7 oktober 2009 werd het bevel tot exploitatieverbod gegeven aan Kindercentrum Jabbe Dabbe Doo, gelegen aan de Stanleystraat 1 te Hulst. Dit bevel werd gegeven door de GGD Zeeland naar aanleiding van een inspectie ter plaatse. De GGD concludeerde dat de aangetroffen situatie een zodanig gevaar voor de veiligheid en/of gezondheid van de ter plaatse opgevangen kinderen veroorzaakte, dat het treffen van maatregelen geen uitstel kon lijden.

De sluiting had in eerste instantie een duur van minimaal 7 dagen. Op 13 oktober 2009 heeft een overleg plaatsgevonden met de ondernemer, de inspectie van de GGD Zeeland en de gemeente Hulst. In dit gesprek zijn alle in het inspectierapport naar voren gekomen dilemmas besproken. Daarbij zijn de nodige afspraken gemaakt en acties overeengekomen.

De ondernemer heeft de inhoud van het inspectierapport ter harte genomen en onmiddellijk diverse acties ondernomen. Er zijn nog een aantal acties te ondernemen maar die vormen volgens de GGD geen beletsel voor de ondernemer om op verantwoorde wijze het kindercentrum te heropenen. Dit heeft er toe geleid dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de sluiting van Jabbe Dabbe Doo niet te verlengen en de exploitatie met in achtneming van de gemaakte afspraken weer toe te staan.

De overschrijding van het aantal kinderen per leidster was een belangrijk gegeven bij het bevel tot sluiting. De ondernemer zelf beschikt momenteel niet over de vereiste beroepskwalificatie. In afwachting van haar kwalificering, wordt nu - naast de 2 reeds beschikbare beroepskrachten - een extra beroepskracht ingezet, wanneer er ter plaatse meer dan 12 kinderen worden opgevangen. Er mogen met 3 leidsters maximaal 16 kinderen worden opgevangen.
---

Gemeente Hulst stafafdeling - Communicatie
Micaëla Van Bunder (gemeentevoorlichter)
Tel : 0114-389136
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: communicatie@gemeentehulst.nl