Gemeentelijke ondersteuning zorgvrijwilligers op de tocht

14/10/2009 08:59

Mezzo

Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, vindt dat de gemeentelijke ondersteuning voor vrijwilligers in de zorg op de tocht staat. Dit schrijft de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer. Kwetsbare burgers worden daar de dupe van.

Zorgvrijwilligers die voor ondersteuning aankloppen bij hun gemeente krijgen steeds meer te maken met versnippering van het ondersteuningsaanbod en het wegvallen van opgebouwde kennis en ervaring. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zou dit moeten ondervangen, maar in plaats van te versterken, wordt de ondersteuning steeds zwakker. Mensen met psychische- of psychiatrische aandoeningen en chronisch zieken krijgen te maken met wachtlijsten en wegvallende hulpverlening. Op dit moment is de toekomst van een aantal intensieve zorgvrijwilligersorganisaties onzeker.

Schaalgrootte

Vrijwillige inzet in de zorg vraagt om een zekere schaalgrootte voor het werven, ondersteunen en inzetten van vrijwilligers. Gemeenten die dit lokaal oplossen, dreigen daarmee professionaliteit en opgebouwde expertise te verliezen. De ondersteuning van mensen die psychische- of psychiatrische problemen hebben (Vriendendienst), mensen die ernstig chronisch ziek zijn (Buddyzorg) of mantelzorgers met een dementerende partner (Vrijwillige Thuishulp) zijn hier voorbeelden van. Taken worden overgedragen naar lokale organisaties die hiervoor onvoldoende zijn toegerust. Die kunnen niet meer voldoen aan de vraag.

Vooral mensen uit de jongste leeftijdsgroep met psychische- of psychiatrische problemen, mensen met een ernstige lichamelijke beperking, met een langdurige psychische klacht, of met vermoeidheidsproblemen geven aan ondersteuning nodig te hebben.

Mezzo verzoekt in haar brief aan de Tweede Kamer commissie van VWS onder andere om maatregelen te nemen voor het behoud van de intensieve vrijwilligerszorg. De commissie spreekt hierover op woensdag 14 oktober.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.mezzo.nl