Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Rotterdam

Werkzaamheden aan de weg in Kralingen-Crooswijk

Op een aantal plaatsen in deelgemeente Kralingen-Crooswijk wordt aan de weg gewerkt.

In de komende periode staan de volgende werkzaamheden gepland:


- Tot en met circa januari 2010 voeren Gemeentewerken en Joulz vernieuwingswerkzaamheden uit aan de gasleiding en riolering in de Waterloostraat tussen huisnummer 82 en de Oostzeedijk Beneden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van bestaande verhardingen, het vernieuwen van de gasleiding door Joulz, het vernieuwen van de hoofdriolering en het terugbrengen van de bestrating. Voor meer informatie over de bestratingswerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Ron Oron op (010) 489 86 32. Voor meer informatie over de rioleringswerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Martin Korthof op (010) 489 94 62;


- Tot en met circa januari 2010 voeren Gemeentewerken, Evides, UPC en Joulz werkzaamheden uit aan de gasleiding, kabels en riolering in de Jericholaan. Zo worden de bestaande verhardingen tussen de Oudedijk en de Kralingse Plaslaan verwijderd. Door Joulz wordt de gasleiding vernieuwd. Ook rijzen er kabels en leidingen door Evides, UPC en Joulz tussen de Taxusstraat en de Kralingse Plaslaan. Gemeentewerken vernieuwt de hoofdriolering tussen de Taxusstraat en de kralingse Plaslaan en brengt de bestrating terug. Voor meer informatie over de bestratingswerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Ron Oron op (010) 489 86 32. Voor meer informatie over de rioleringswerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Martin Korthof op (010) 489 94 62;


- Tot en met maart 2010 voeren Gemeentewerken en Eneco werkzaamheden uit aan de Paradijslaan en het Paradijsplein. In deze periode wordt het rioolstelsel vervangen en wordt er stadsverwarming voor de nieuwbouw aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is de Paradijslaan tussen de Exercitiestraat en de Boezemlaan geheel afgesloten. Voorafgaand aan deze afsluiting vinden in de omgeving diverse herbestratingswerkzaamheden plaats. Deze bestaan uit het maken van tijdelijke passeerkommen en een keerlus in de Couwaelstraat, het maken van een tijdelijke stopplaats voor de bus op de hoek Rusthoflaan / Nieuwe Crooswijkseweg, het via de stoep voor een ambulance bereikbaar maken van de huisartsenpraktijk aan de Paradijslaan en het maken van en tijdelijke keerlus over de middenberm van de Rusthoflaan ter hoogte van huisnummer 24. Voor meer informatie, vragen of klachten over de werkzaamheden aan de Paradijslaan kunt u tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met Lindy Stofbergen op (010) 489 34 39 of per mail via l.stofbergen@gw.rotterdam.nl.

Tijdens deze werkzaamheden kunt u als verkeersdeelnemer hinder ondervinden van onder andere tijdelijke afsluitingen. We proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Meer informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op de website van Gemeentewerken: www.gw.rotterdam.nl.