Gemeente Elburg


Persbericht

Elburg, 13 oktober 2009

Onafhankelijk onderzoek naar `De Hokseberg'

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg heeft besloten een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar het openluchtzwembad "De Hokseberg". Aspecten die hierbij o.a. aan de orde komen zijn de toekomstige bestuursvorm van het zwembad, de staat van onderhoud en noodzakelijk toekomstige investeringen.

Aanleiding tot dit onderzoek is dat één van de voorwaarden van het zwembadbestuur in oprichting was een onderzoek te laten verrichten naar een mogelijke (gedeeltelijke) overdekking van het zwembad. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat dit geen haalbare optie is en dat dit bovendien al eens in het verleden is onderzocht. Het college heeft besloten over deze voorwaarde van het zwembadbestuur i.o. een negatief advies uit te brengen aan de raad.

Dit was voor het bestuur in oprichting aanleiding om zich voltallig