Partij voor de Vrijheid (PVV)

Trage beveiliging voor tipgeefster - Kamervragen woensdag 14 oktober 2009
Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie over trage beveiliging voor tipgeefster:


1.
Bent u op de hoogte van het bericht "Bianca nog niet beveiligd." (1)?


2.
Klopt het dat deze vrouw nog geen concrete beveiliging heeft gekregen?


3.
Hoe verklaart u dat ondanks de door u aan de Tweede Kamer op 22 september 2009 toegezegde beveiliging van de vrouw , zij al weken rond loopt zonder concrete beveiliging?


4.
Bent u op de hoogte van de "valse start" van het contact tussen politie en Bianca, na uw toezegging over haar beveiliging (2) ?


5.
Bent u het met mij eens, dat het schandalig is, dat de realisering van deze beveiliging zo traag verloopt, dat de Nationale ombudsman daarin aanleiding ziet om een onderzoek daarnaar in te stellen? Wilt u het onderzoeksresultaat van de Nationale ombudsman en uw reactie daarop aan de Tweede Kamer ter beschikking stellen.


6.
Wat gaat u doen om de veiligheid van deze vrouw nu per omgaande te waarborgen?


7.
Wilt u deze vragen uiterlijk 15 oktober 2009, 12.00 uur, beantwoorden?

(1) Spits 14 oktober 2009
(2) Spitsnieuws - Late beveiliging voor bedreigde tipgeefster