Stichting Rioned

Persbericht
Ede, 12 oktober 2009

Gemeenten en waterschappen starten campagne Goed rioolgebruik

Gemeenten en waterschappen starten nu met de lokale en regionale campagnes Goed rioolgebruik. Op 9 november volgt de Postbus 51 campagne Goed rioolgebruik op radio en televisie. Door samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, ministerie van VROM, ministerie van V&W en Stichting RIONED krijgen bewoners via tv, radio, huis-aan-huis-bladen, posters en folders informatie over goed rioolgebruik om problemen met het riool te voorkomen.

Verstoppingen en vastgelopen pompen
Bewoners spoelen afval door de wc en gootsteen dat niet in het riool hoort. Frituurvet, schoonmaakdoekjes, verf en medicijnen veroorzaken verstoppingen, laten pompen vast lopen en verontreinigen het oppervlaktewater.

Campagne Goed rioolgebruik
Om het riool te laten gebruiken waarvoor het bedoeld is, starten gemeenten en waterschappen nu de campagne Goed rioolgebruik. Vanaf 9 november loopt de Postbus 51 campagne op radio en televisie. Onder de vlag van Nederland leeft met Water maken de spotjes duidelijk dat je geen afval door het riool moet spoelen. De centrale boodschap van de campagne is "Ik gooi geen troep in het riool".

Veel aandacht
Veel gemeenten en waterschappen ervaren de problemen van vast afval in het riool. Zij drongen daarom aan op een landelijke aanpak van dit probleem. Deze nieuwe campagne is de kans voor gemeenten en waterschappen om op een eenvoudige manier de boodschap te communiceren. Door de gezamenlijke voorlichting van Postbus 51, gemeenten en waterschappen ontstaat veel aandacht.

Beschikbare middelen
Om de communicatie uit te voeren zijn beschikbaar: een folder, advertenties, posters, flyers en een sticker. Gemeenten en waterschappen kunnen de eigen campagne voeren door het eigen logo en het eigen adres van de website op het materiaal te plaatsen. De materialen kunnen gebruikt worden op logische communicatiemomenten: een folder bij de huisvuilkalender, een advertentie over frituurvet in december in het huis-aan-huisblad, een flyer bij verstoppingen, etc.

Informatie en campagnematerialen
http://communicatie.nederlandleeftmetwater.nl/webwinkel (vanaf 15 oktober). www.riool.net en het campagneteam van Stichting RIONED of 0318-631111


Noot voor de redactie.