Gemeente Eindhoven

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
07/0601 Nieuwe Emmasingel 2 t/m 14, wijzigen bouwvergunning voor het bouwen van entreegebouw Admirant m.b.t. veranderen bevestiging glas en oostgevel 30-09-2009
08/1152 Lichttoren 2-344, plaatsen van een mediasculptuur 30-09-2009 08/2199 Mathildelaan 4, verbouwen van voormalige sporthal 01-10-2009 09/2597 Kerkstraat 18-26, verbouwen kantoor/woningen 05-10-2009 09/2594 Emmasingel 4, veranderen aanrijdroute bevoorradingsauto, maken van een oprit en het stabiliseren van de aanrijdroute 06-10-2009

Ingekomen aanvraag reguliere bouwvergunning tweede fase Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
07/1989 Hoogstraat 10B, uitbreiden van een winkel 07-10-2009

De ingekomen aanvragen bouw-, monumenten- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
03/1572 Vestdijk 4, uitbreiden van logieseenheden 05-10-2009

Verdagen bouwaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1630 Kennedyplein 101, plaatsen van gevelonderhoudsinstallaties en voorzieningen 01-10-2009

Verleende monumentenvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/0587 Neckerspoel 22, verbouwen van een winkelruimte 05-10-2009 09/1629 Rechtestraat 51, veranderen gevelreclame en overschilderen van pui en winkelportaal 05-10-2009

De beslissingen liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
08/1703 Wilhelminaplein 3, verbouwen van kantoor naar restaurant met hotel 01-10-2009

Vanaf vandaag ligt de beslissing twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA `s-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Als u beroep instelt, betaalt u EUR 150,- griffierecht. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan betaalt u nog eens EUR 150,- griffierecht. Voor een rechtspersoon is het griffierecht EUR 297,-. Wordt tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan is het griffierecht nog eens EUR 297,-.

Stadsdeel Gestel

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/2547 Weldam 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak
01-10-2009
09/2550 Martin Luther Kingstraat 71, uitbreiden van een woning
01-10-2009
09/2551 Schumannstraat 2, uitbreiden van een woning 01-10-2009

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/1024 Jan van Heelustraat 37, uitbreiden van een woning 01-10-2009 09/1975 Lassusstraat 15, veranderen van woon-/winkelfunctie naar kantoorfunctie 05-10-2009

Ingekomen aanvraag reguliere bouwvergunning tweede fase Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
08/0988 Hagenkampweg Zuid 216, verbouwen en uitbreiden van een woning
02-10-2009

Ingekomen aanvraag monumentenvergunning
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/1706 Jan Luikenstraat 15, bouwen van een serre 06-10-2009

Ingekomen aanvraag sloopvergunning
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/2589 Dukasweg 3, slopen van dakbeschot, ontluchtingskanaal op zolder 06-10-2009

De ingekomen aanvragen bouw-, monumenten- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2547 Weldam 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak
01-10-2009
09/2550 Martin Luther Kingstraat 71, uitbreiden van een woning
02-10-2009
09/2551 Schumannstraat 2, uitbreiden van een woning 02-10-2009

Verleende reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
07/0930 Laagstraat 449, verbouwen bedrijfspand met bovenwoning naar zes studio's 01-10-2009

Geweigerde monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1706 Jan Luikenstraat 15, bouwen van een serre 05-10-2009

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2477 Chopinlaan 86, slopen van asbest riool in toilet ruimte 05-10-2009

De beslissingen liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Stadsdeel Stratum

Ontwerpbesluit
Van 15 oktober 2009 tot en met 25 november 2009 liggen op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage de ontwerpbesluiten die horen bij de plannen: Zaaknumer Adres/omschrijving
08/2306 Aalsterweg 177-179, verbouwen van voormalig winkelpand t.b.v. vestigen filiaal hypotheekshop
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten behoeve van dit plan, voor een bepaalde termijn, ontheffing te verlenen met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening. Heeft u belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen genoemde termijn tegen dit voornemen zienswijzen inbrengen. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Ontwerpbesluit Verlenen monumentenvergunning
Van 15 oktober 2009 tot en met 25 november 2009 liggen op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage de ontwerpbesluiten die horen bij de plannen: Zaaknumer Adres/omschrijving
09/1779 Knuvelderlaan 12, plaatsen van een aircosysteem Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten behoeve van dit plan monumentenvergunning rijksmonument te verlenen. Heeft u belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen de genoemde termijn zienswijzen naar voren te brengen. De schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/1308 Thomas a Kempislaan 84, bouwen van een carport 06-10-2009 09/2539 Pasteurlaan 56, plaatsen van een kozijn in de achtergevel 30-09-2009
09/2549 Geert Grootestraat 29, uitbreiden van een woning 01-10-2009 09/2553 Raatven 55, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
01-10-2009

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/0698 Schalmstraat 11, uitbreiden van een woning m.b.t. de 1e verdieping 02-10-2009
09/1041 Begoniastraat 36, verbouwen van een woning naar twee studio's 06-10-2009
09/1749 Fuchsiastraat 27, uitbreiden van een woning 01-10-2009 09/1850 Heezerweg 155, veranderen (legalisatie) van een winkel naar woning 30-09-2009

Ingekomen aanvragen sloopvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/2557 Anemonestraat 25, slopen van golfplaten op berging 01-10-2009 09/2590 Heggeranklaan 28, slopen van t-stuk in wc 06-10-2009

De ingekomen aanvragen bouw-, monumenten- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2549 Geert Grootestraat 29, uitbreiden van een woning 02-10-2009 09/2553 Raatven 55, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
02-10-2009

Verleende reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1519 Landsteinerlaan 57, verbouwen en uitbreiden van een woning 02-10-2009

Verdagen bouwaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1689 Riel 3, renoveren van woning en opslagruimten 01-10-2009

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2379 Moreelselaan 30, slopen van leidingisolatie keuken 06-10-2009

Verleende samenvoegingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2354 Stuiverstraat 62 en 64, samenvoegen van twee woningen 05-10-2009

Verleende aanlegvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2340 Rugstreeppad (ongenummerd), aanleggen, verbreden/verbeteren van sloten en greppels en aanbrengen van stuwen 01-10-2009 De beslissingen liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende reguliere bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
08/0048 Vlasven 19, uitbreiden van een woning 05-10-2009 08/1556 Vogelkerslaan 4, bouwen van een woning 01-10-2009 09/1355 Heezerweg 345, verbouwen van voormalig zusterhuis in onderwijsinstelling 02-10-2009

Vanaf vandaag liggen de beslissingen twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Als u beroep instelt, betaalt u EUR 150,- griffierecht. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan betaalt u nog eens EUR 150,- griffierecht. Voor een rechtspersoon is het griffierecht EUR 297,-. Wordt tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan is het griffierecht nog eens EUR 297,-.

Stadsdeel Strijp

Ontwerpbesluiten
Van 15 oktober 2009 tot en met 28 oktober 2009 liggen op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage de ontwerpbesluiten die horen bij de plannen: Zaaknumer Adres/omschrijving
09/0494 Bosleeuwerik 36, verbouwen en uitbreiden van een woning/garage 09/0839 Meerhoven, Graskant (ongenummerd), plaatsen van lichtreclame Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten behoeve van deze plannen, voor een bepaalde termijn, ontheffing te verlenen met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Heeft u belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen genoemde termijn tegen dit voornemen zienswijzen inbrengen. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Van 15 oktober 2009 tot en met 25 november 2009 liggen op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage de ontwerpbesluiten die horen bij de plannen: Zaaknumer Adres/omschrijving
09/1517 Hastelweg 287, plaatsen van een open hekwerk met groenvoorziening
09/1701 Grassavanne 106, plaatsen kozijnen onder bestaand overdekt terras en plaatsing berging en overkapping achter garage Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten behoeve van deze plannen, voor een bepaalde termijn, ontheffing te verlenen met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening. Heeft u belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen genoemde termijn tegen dit voornemen zienswijzen inbrengen. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Ontwerpbesluit Verlenen monumentenvergunning
Van 15 oktober 2009 tot en met 25 november 2009 liggen op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage de ontwerpbesluiten die horen bij de plannen: Zaaknumer Adres/omschrijving
09/1315 Klokgebouw 50-200, vervangen/vernieuwen stalen kozijnen, plaatsen lichtkappen, trapsparingen
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten behoeve van dit plan monumentenvergunning rijksmonument te verlenen. Heeft u belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen de genoemde termijn zienswijzen naar voren te brengen. De schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

De onderstaande ontwerpbesluit(en) hebben gedurende zes weken ter visie gelegen binnen welke termijn zienswijzen naar voren konden worden gebracht. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Geen zienswijze ontvangen
Zaaknumer Adres/omschrijving
09/0305 Meerhovendreef 28, plaatsen van een overkapping

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
08/0557 Park Forum 1101, wijzigen bouwvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal en kantoor m.b.t. plaatsen van een entresolvloer in een bedrijfshaldeel 05-10-2009
09/0541 Langdonkenstraat 7, verbouwen van een supermarkt in lunchroom/foodcorner/kantoorruimte 05-10-2009

Ingekomen aanvraag sloopvergunning
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/2576 Mispelhoefstraat 126, gedeeltelijk slopen van rechtervleugel scoutinggebouw 02-10-2009

De ingekomen aanvragen bouw-, monumenten- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2443 Engelsbergenstraat 22, uitbreiden van een woning 01-10-2009

Verleende reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1344 Huiskesweg 4, verhogen schoorsteen asfaltcentrale 01-10-2009

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2189 Noord Brabantlaan 133, slopen van riool en standleiding in wc 05-10-2009

Verleende onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2038 Sliffertsestraat 40a, onttrekken woning i.v.m. sloop
01-10-2009

Verleende omzettingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1824 Strijpsestraat 50a, omzettingsvergunning t.b.v. onzelfstandige woonruimten 01-10-2009

De beslissingen liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Stadsdeel Tongelre

Ontwerpbesluit
Van 15 oktober 2009 tot en met 25 november 2009 liggen op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage de ontwerpbesluiten die horen bij de plannen: Zaaknumer Adres/omschrijving
09/1976 Jan van Riebeecklaan 1/1a, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik in kantoorfunctie Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten behoeve van dit plan, voor een bepaalde termijn, ontheffing te verlenen met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening. Heeft u belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen genoemde termijn tegen dit voornemen zienswijzen inbrengen. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunningen
Zaak- Adres/omschrijving Datum
nummer binnenkomst
09/1912 Dommelhoefstraat 1e, uitbreiden en verbouwen van een woning en garage 28-09-2009
09/2548 Bekkensstraat 28, uitbreiden van een woning 01-10-2009 09/2554 Aert van der Neerstraat 14, plaatsen van een veranda
01-10-2009
09/2555 Bekkensstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning
01-10-2009

Ingekomen aanvraag reguliere bouwvergunning
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/2435 Tenierslaan 7, veranderen voorgevel 05-10-2009

Omzetting van reguliere bouwvergunning naar lichte bouwvergunning Zaaknumer Adres/omschrijving
09/1912 Dommelhoefstraat 1e, uitbreiden en verbouwen van een woning en garage

De ingekomen aanvragen bouw-, monumenten- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2056 Tongelresestraat 99, bouwen van een berging 02-10-2009 09/2548 Bekkensstraat 28, uitbreiden van een woning 02-10-2009 09/2554 Aert van der Neerstraat 14, plaatsen van een veranda
02-10-2009

Verleende reguliere bouwvergunningen eerste fase Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
08/2449 Tongelresche Akkers, Berckelbosch (ongenummerd), bouwen van een woning 05-10-2009
09/1380 Jozef Israelslaan (ongenummerd), bouwen commerciële ruimten, 53 appartementen en parkeerkelder 02-10-2009

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1019 Crabethstraat 12 t/m 20 (even), Kempensebaan 2a en Tongelresestraat 166, slopen van vijf woningen, dertien garages en twee opslagloodsen 01-10-2009

De beslissingen liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Stadsdeel Woensel-Noord

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Vooruitakkoord
Van 15 oktober 2009 tot en met 25 november 2009 liggen op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor), voor adressen en openingstijden zie colofon, voor iedereen ter inzage het vooruitakkoord dat hoort bij het plan: Zaaknumer Adres/omschrijving
09/2016 Vitruviusweg 41, plaatsen van tijdelijke (maximaal 5 jaar) units t.b.v. basisonderwijs van basisschool `De Korenaar' Burgemeester en wethouders hebben het voornemen ten behoeve van dit plan een vooruitakkoord te verlenen. Heeft u belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen de genoemde termijn zienswijzen naar voren te brengen. De schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het hoofd van de Sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/0806 Orleanshof 11, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 01-10-2009
09/2556 Kruisakker 1, veranderen van een kozijn 01-10-2009

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
08/1422 Parijslaan 85, uitbreiden van een woning 01-10-2009 09/0664 Jo Soeslaan 14, bouwen van een carport 06-10-2009

Ingekomen aanvragen sloopvergunningen
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/2559 Bethaniëstraat 2, slopen van plafondbeplating in ketelhuis 05-10-2009
09/2560 Abrikozenstraat 23, slopen van riolering kruipruimte
01-10-2009
09/2561 Van Zinnicqstraat 22, slopen van leidingisolatie in douche en keuken 01-10-2009
09/2577 Bethlehemlaan 60, slopen van plafondbeplating 05-10-2009

De ingekomen aanvragen bouw-, monumenten- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/2556 Kruisakker 1, veranderen van een kozijn 02-10-2009

Verleende reguliere bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
07/0926 Steenoven 32, wijzigen bouwvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand met showroom 01-10-2009
09/1675 Girondelaan 2 t/m 16, 26 t/m 34 en Charentelaan 39 en 41, plaatsen van dertien entreeluifels en twee dakkapellen 01-10-2009

Geweigerde reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
08/1192 Turnhoutlaan 15, uitbreiden bijeenkomstgebouw t.b.v. ontvangstruimte 01-10-2009

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1445 Winkelcentrum Woensel, gedeeltelijk slopen van scheidingswand tussen de winkelunits, de wanden in de kelder en gevelpuien in de entreegevel 01-10-2009
09/2181 Reinaertlaan 51, slopen t-stuk toilet 05-10-2009 09/2350 Amelandlaan 22, slopen van vensterbanken, zeil keuken 06-10-2009
09/2385 Tacituslaan 15, slopen van afvoer badkamer 06-10-2009

De beslissingen liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Verleende reguliere bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
07/1808 Sagittalaan 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 05-10-2009
08/0919 Swalmstraat 10, bouwen van een woning 02-10-2009 08/2964 Esp 113, veranderen van brandscheiding t.p.v. schuifloket kantoor 05-10-2009

Vanaf vandaag liggen de beslissingen twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en op het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Als u beroep instelt, betaalt u EUR 150,- griffierecht. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan betaalt u nog eens EUR 150,- griffierecht. Voor een rechtspersoon is het griffierecht EUR 297,-. Wordt tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan is het griffierecht nog eens EUR 297,-.

Stadsdeel Woensel-Zuid

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvraag lichte bouwvergunning
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst
09/2552 Pieter de Swartstraat 4, plaatsen van een terrasoverkapping
01-10-2009

Ingekomen aanvraag reguliere bouwvergunning
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

07/1284 hoek Pisanostraat-Lehmbruckstraat (ongenummerd), bouwen van een appartementengebouw 01-10-2009

Ingekomen aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

09/0878 Visserstraat 20, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw 07-10-2009

Ingekomen aanvraag sloopvergunning
Zaaknumer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

09/2591 Bosschastraat 2 en 4, slopen van t-stuk en standleiding in wc
06-10-2009

De ingekomen aanvragen bouw-, monumenten- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

09/2370 C. Bakker-Van Bossestraat 39, plaatsen van een veranda
02-10-2009

09/2552 Pieter de Swartstraat 4, plaatsen van een terrasoverkapping
02-10-2009

Verleende reguliere bouwvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
09/1680 Boschdijk 771, uitbreiden van Forensisch Psychiatrisch Centrum
02-10-2009
09/1990 De Vriesstraat 40, vernieuwen en verhogen van het dak
01-10-2009

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

09/1680 Boschdijk 771, uitbreiden van Forensisch Psychiatrisch Centrum
05-10-2009

09/2351 Generaal Marshallweg 20, slopen van t-stuk wc 06-10-2009
09/2384 Menno van Coehoornlaan 79, slopen van leidingisolatie keuken en douche 05-10-2009

09/2529 Spoelerstraat 2, slopen van golfplaten op berging 05-10-2009

Verleende splitsingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

09/1511 Kruisstraat 171/173, splitsen van een gebouw in vijftien appartementsrechten 05-10-2009

Verleende onttrekkingsvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

09/2198 Marconilaan 28-30, wijzigen gebruik woon-/winkelfunctie naar kantoor 05-10-2009

De beslissingen liggen vanaf vandaag twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center) en het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Juridische Zaken, Postbus
90150, 5600 RB Eindhoven. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beslissingen op bezwaar alsnog vergunning verleend Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending

06/1833 Boschdijk 436, verbouwen woning naar een cafetaria met bovenwoning 06-10-2009

Vanaf vandaag ligt de beslissing twee weken ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center), en op het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adressen en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beslissing en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125,
5200 MA 's-Hertogenbosch. Als u beroep instelt, betaalt u EUR 150,- griffierecht. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan betaalt u nog eens EUR 150,- griffierecht. Voor een rechtspersoon is het griffierecht EUR 297,-. Wordt tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan is het griffierecht nog eens EUR 297,-.

Openbare vergaderingen

De Eindhovense gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 oktober 2009 in de raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Eindhoven, aanvang 21.00 tot 22.00 uur.
Op de (voorlopige) agenda staan onder andere de volgende raadsvoorstellen:
o voorstel inzake besteding vrijgevallen IZA-gelden; o voorstel inzake het rapport van de Rekenkamercommissie over het vervolgonderzoek naar de exploitatie van PopEi `Uit de maat'; o voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut 2009. De volledige (concept)agenda en de vergaderstukken kunt u inzien vanaf vrijdag 16 oktober 2009 op het Inwonersplein (Stadskantoor) en in het Bestuurlijk Informatie Systeem. Voor adressen en openingstijden zie colofon.

De openbare vergadering commissie Ruimtelijke Kwaliteit: 4 november en
2 december 2009 en 6 januari 2010. Het openbare deel begint om 13.30 uur.
De vergaderingen vinden plaats in het Kennedy Business Center, Kennedyplein 200, 1e etage.

Samen werken aan uw buurt
De gemeente vindt het belangrijk om samen met u te werken aan veilige en leefbare buurten in Eindhoven. We nodigen daarom regelmatig inwoners uit om over belangrijke onderwerpen in hun buurt mee te denken. Wilt u weten welke bijeenkomsten binnenkort plaatsvinden? Kijk op www.eindhoven.nl/stadsdelen.

Rectificatie

Uitvoeringsregeling subsidie energiebesparende maatregelen In Eindhoven Dichterbij van 7 oktober was de officiële tekst van de `uitvoeringsregeling subsidie energiebesparende maatregelen' opgenomen. Hierin stond echter foutieve informatie over de hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor deze regeling (artikel 7). Er is EUR 150.000,- beschikbaar, in plaats van het in het artikel genoemde bedrag van EUR 70.000,-.

Exploitatievergunningen

Horecabedrijven
Ingevolge artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven is een vergunning nodig van de burgemeester voor het exploiteren van een horecabedrijf.
De volgende aanvragen om een exploitatievergunning zijn ingediend: o Kleine Berg 47, Frans restaurant (verlopen vergunningstermijn); o Nieuwe Emmasingel 42, lunchroom/broodjeszaak (de vestiging van een nieuw bedrijf);
o Nederlandplein 110, buurtcafé (overname bestaand bedrijf); o Pastoor Dijkmanstraat 25, buurtcafé (overname bestaand bedrijf); o Jan van Lieshoutstraat 26, café/bar (verlopen vergunningstermijn).

Procedure
De aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden dagelijks, gedurende twee weken, ter inzage in het Inwonersplein (Stadskantoor) en in het Ondernemersplein (Kennedy Business Center), adressen en openingstijden zie colofon.
Eenieder kan zijn zienswijze over de desbetreffende aanvraag binnen twee weken na deze publicatie schriftelijk indienen bij respectievelijk burgemeester en wethouders, dan wel bij de burgemeester van Eindhoven, p/a sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ te Eindhoven. De zienswijze moet de naam en het adres bevatten van de indiener(s). Een ingediende zienswijze wordt toegezonden aan de aanvrager. Desgewenst kan de indiener van een zienswijze verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Drank- en horecavergunning
Van de navolgende stichting(en) en/of vereniging(en) ligt de ontwerpbeschikking van de drank- en horecavergunning ter inzage: o Den Dolech 2 (W-laag 1.03), S.V.B.M.T. Protagoras (nieuwe leidinggevenden);
o Den Dolech 2 (HG 8.79), Studievereniging GEWIS (nieuwe leidinggevenden);
o Den Dolech 2 (Vertigo - 02H05), Studievereniging Cheops (nieuwe leidinggevenden);
o Den Dolech 2 (PAV B.06), Studievereniging Bedrijfskunde (nieuwe leidinggevenden);
o Den Dolech 2 (N-laag 0.01), Borrelruimte Van der Waals (verplaatsing lokaliteit);
o Den Dolech 2 (IPO 0.74), Studievereniging Intermate (verplaatsing lokaliteit);
o Den Dolech 2 (ma 0.51), Ontmoetingsruimte Fort (nieuwe leidinggevenden);
o Den Dolech 2 (Pt 2.24), Studievereniging Thor (nieuwe leidinggevenden);
o Partituurlaan 100, sportkantine (nieuwe lokatie). De aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Inwonersplein van het Stadskantoor en in het Ondernemersplein, adressen en openingstijden zie colofon.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijzen met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij de burgemeester en wethouders. Belanghebbenden kunnen desgewenst verzoeken om hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. De zienswijzen moeten worden gezonden aan het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Postbus 990, 5600 AZ te Eindhoven.

Uithuiszetting

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op onderstaande data op de daarbij vermelde adressen te Eindhoven in opdracht van de woningeigenaar een uithuiszetting op de openbare weg heeft plaatsgevonden:

o Uniastate 89
o Pisanostraat 466

Ten tijde van de uithuiszetting waren de actuele naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de rechthebbenden op de goederen onbekend. Door middel van deze publicatie wordt de rechthebbenden verzocht zich binnen een week na deze publicatie te melden bij de gemeente Eindhoven, Sector Vergunningen Toezicht & Handhaving (tel. 238 66 50). Indien de rechthebbende zich niet meldt, zullen de goederen na de wettelijke bewaartermijn van twee weken resp. dertien weken* na de uithuiszetting niet langer beschikbaar zijn.

Verkeersmaatregelen

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen: o het verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een parkeerverbod in de Hemelrijken;
o deze maatregel wordt aangegeven door het aanbrengen van een gele onderbroken markering op de trottoirband zoals aangegeven is op tekening 412.05, d.d. 18 mei 2009.
Het verkeersbesluit inclusief tekening ligt vanaf heden zes weken ter inzage bij de balie van het Klantcontactcentrum van het Stadskantoor, adres en openingstijden zie colofon. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
o de naam en het adres van de indiener;
o de dagtekening;
o een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht; o de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Postbus
90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.

Wet geluidhinder

Vaststelling hogere geluidbelasting
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een hogere geluidbelasting toe te staan dan de in artikel 110a van de Wet geluidhinder bedoelde en wel voor de bouw van woonbebouwing aan de Cederlaan. Het ontwerp van het besluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 15 oktober 2009 tot en met 26 november 2009 op werkdagen tijdens openingsuren ter inzage:
o bij het informatiecentrum van het Inwonersplein (Stadskantoor); o bij de informatiebalie van het Ondernemersplein (Kennedy Business Center).
Adressen en openingstijden zie colofon.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het besluit naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan het hoofd van de sector Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Postbus 998,
5600 AZ Eindhoven. Mocht u een mondelinge zienswijze willen indienen dan kunt u voor een afspraak tijdig binnen de genoemde termijn telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer 238 62 88.

Wet milieubeheer

Maatwerkvoorschrift Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Eindhoven, gelet op artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, maken bekend dat een maatwerkvoorschrift is vastgesteld ten aanzien van: o N.R.E. Holding B.V., Nachtegaallaan 15 te Eindhoven. Het betreft een industrieel Electro- en gastechnisch installatiebedrijf;
o Allround Spuitwerken, Speelheuvelweg 20a te Eindhoven. Het betreft een verfspuiterij.
Het maatwerkvoorschrift gaat over een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking waarbij het maatwerkvoorschrift wordt vastgesteld en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center). Voor adres en openingstijden zie colofon. Heeft u direct belang bij deze beschikking? Dan kunt u voor (datum) schriftelijk bezwaar maken tegen deze beschikking. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven t.a.v. het Bureau Bezwaar en Beroep, Postbus
90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:
o naam en adres indiener;
o dagtekening;
o een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht; o de grond van het bezwaar.
Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt het in werking treden van de beschikking niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek dient u te richten aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek dient vergezeld te gaan met een afschrift van het bezwaarschrift. De beschikking treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Te verlenen vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan: o Dela Uitvaartverzorging, Crematorium `Rijtackers', Anthony Fokkerweg
150 te Eindhoven.
Het betreft een crematorium en uitvaartcentrum; o TNO Industrie en Techniek, De Rondom 1 te Eindhoven. Het betreft een inrichting ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en andere ter zaken zijnde stukken liggen vanaf 15 oktober 2009 tot 27 november 2009 ter inzage op het Ondernemersplein (Kennedy Business Center). Voor adressen en openingsuren zie colofon. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (238 64 02) een afspraak maken. Iedereen kan tot de laatst genoemde datum een zienswijze inbrengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en kan worden toegezonden aan de heer E.Z. Frank, teamleider van de afdeling Vergunningen, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven. Wij maken u erop attent dat de zienswijze, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt toegezonden aan de aanvrager. Het is ook mogelijk om, gedurende de genoemde termijn, een mondelinge zienswijze in te brengen. Hiervoor kan telefonisch (238 64 02) een afspraak worden gemaakt waarna een bijeenkomst zal worden georganiseerd.

In te trekken vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer in te trekken van: o Enrichment Technology, Glaslaan 2 te Eindhoven. Het betreft het intrekken van een vergunning voor een inrichting ten behoeve van chemische oppervlakte behandeling van metalen. De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf
15 oktober 2009 tot 27 november 2009 ter inzage bij het Ondernemersplein (Kennedy Business Center), voor adres en openingstijden zie colofon. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (238 64 02) een afspraak maken. Tot de laatst genoemde datum kunnen door belanghebbenden zienswijze worden ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De zienswijze moet worden gericht aan ons college en kan worden toegezonden aan de heer E.Z. Frank, teamleider van de afdeling Vergunningen, Postbus 990, 5600 AZ Eindhoven. Wij maken u erop attent dat de zienswijze, conform de Algemene Wet Bestuursrecht wordt toegezonden aan de aanvrager. Het is ook mogelijk om, gedurende de genoemde termijn, mondeling zienswijze in te brengen. Hiervoor kan telefonisch (238 64 02) een afspraak worden gemaakt waarna een bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Bestemmingsplannen

In werking getreden bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Bloemenbuurt Zuid heeft betrekking op het gebied globaal gelegen tussen Aalsterweg, Leostraat, Roostenlaan en Goudenregenstraat/Begoniastraat.
Het bestemmingsplan Bloemenbuurt Zuid is vastgesteld door de gemeenteraad op 21 oktober 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (GS) bij besluit van 20 april 2009, nummer
1470420. Het besluit van GS, alsmede het bestemmingsplan, heeft van 14 mei 2009 tot en met 24 juni 2009 op de gebruikelijke wijze voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het besluit van GS is beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er was een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de voorzitter van de afdeling. Door de uitspraak van de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 29 september 2009 is dit verzoek afwezen en hiermee is het bestemmingsplan Bloemenbuurt Zuid met ingang van 29 september 2009 in werking getreden.
Het bestemmingsplan Bloemenbuurt Zuid is in te zien bij de Informatiebalie van het Ondernemersplein (Kennedy Business Center), adres en openingstijden zie colofon. Ook bestaat de mogelijkheid om een digitale versie van dit bestemmingsplan te raadplegen via de website www.bestemmingsplannen.eindhoven.nl.

Colofon

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. De openbare nota's, besluiten, tekeningen e.d., die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Klantcontactcentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke sector (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Klantcontactcentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U kunt er terecht voor algemene informatie, vragen en meldingen over het onderhoud, de veiligheid en leefbaarheid van de stadsdelen. U bent er welkom op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
Het Inwonersplein bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Hier bent u welkom op maandag van 8.30-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van
8.30-17.00 uur.
Het Ondernemersplein is gehuisvest in het Kennedy Business Center, Kennedyplein 200 en is geopend op maandag van 8.30-19.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
Het Informatiecentrum Meerhoven is gevestigd aan Zandkasteel 43. U bent er welkom van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-18.00 uur en zondag van 11.00-16.00 uur.

Telefoonnummers:
o Klantcontactcentrum, 238 60 00
o Ondernemersplein 238 66 66
o Vergunningen voor inwoners 238 60 00
o Tekstbeeldtelefoon voor doven en slechthorenden 238 49 90 o Milieu-informatielijn voor vragen en klachten over milieuzaken 238
64 94
o Informatiecentrum Meerhoven, algemene informatie 234 80 40 o Redactie Eindhoven Dichterbij 238 24 41

Eindhoven, 14 oktober 2009.