Gemeente Zwolle

Gemeenteraad stemt in met aanleg bruggen

Op 5 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van de Rodetorenbrug en de brug over de Achtergracht. Deze bruggen vormen in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2015 de belangrijke schakels tussen de bestaande stadspoorten en de binnenstad. Ze dragen bij aan een evenwichtige ontwikkeling van de binnenstad.

Nieuwe verbindingen

De Rodetorenbrug moet de toekomstige parkeergarage op de hoek van Pannenkoekendijk en de Katerdijk verbinden met de Melkmarkt. Het wordt voor fietsers en voetgangers een directe en verkeersveilige verbinding met de binnenstad. De Brug over de Achtergracht wordt een directe verbinding voor voetgangers tussen de Diezerpoortgarage en het Noordereiland. Het is de bedoeling dat de Diezerpoortgarage vanaf 2012 deels de rol van het parkeerdek Noordereiland overneemt als parkeergarage voor bezoekers van theater De Spiegel en de binnenstad.

Besluitvorming

In de gemeenteraadsvergadering op 18 mei van dit jaar heeft de raad een aantal kritische vragen gesteld over het nut en de noodzaak van de bruggen. Het college van B&W heeft daarop de argumenten nog eens op een rij gezet die hebben geleid tot het opnemen van de bruggen in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2015. Daarnaast heeft het college bekeken welke ontwikkelingen ondertussen in de binnenstad hebben plaatsgevonden en welke nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn. Dit heeft geleid tot een notitie die op 21 september in de raad is besproken en uiteindelijk tot het besluit op 5 oktober om de bruggen aan te leggen.

Bron: Afdeling Communicatie
Datum van 29-09-2009 tot 28-09-2010