Gemeente Zwolle

Parkeerbeleid voor bezoek inwoners binnenstad

Wie op bezoek gaat bij bewoners van de binnenstad en de auto daar wil parkeren, is op dit moment aangewezen op parkeeraccommodaties of betaalde parkeerplekken op straat. De parkeerduur op straat is echter gelimiteerd en de loopafstand naar accommodaties wordt als ongemakkelijk, ver en sociaal onveilig ervaren. Om die reden heeft de gemeente in samenwerking met de Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle (BBZ) onderzocht of het mogelijk is om in de binnenstad een bezoekersregeling in te stellen. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om in de binnenstad een proef te houden met bezoekerspassen.

Wat houdt de proef in?

De proef start naar verwachting medio 2010 en houdt in dat bezoek met een geactiveerde bezoekerspas achter de voorruit mag parkeren op plekken van vergunninghouders. De maximale parkeerduur met de pas is vooralsnog 312 uur per jaar. Door de parkeerdruk en het gebruik van de bezoekerspassen in de binnenstad te monitoren, zal blijken of de proef een succes is. De proef met de bezoekerspassen zal ook worden gehouden in de aangrenzende wijken Assendorp, Dieze en de Kamperpoort.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 13-10-2009 tot 12-10-2010