Vijf goede groene ideeën krijgen hulp

Vijf ideeën van burgers 'met groene harten' krijgen hulp bij de uitwerking van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De minister ondersteunt de initiatieven op maat. Dat betekent dat gekeken wordt wat de initiatiefnemers nodig hebben om het idee van de grond te trekken. Dat kan zijn door advies en praktische ondersteuning van LNV-ambtenaren, door procesgeld beschikbaar te stellen, door het LNV-netwerk in te schakelen of door gebruik te maken van onderzoeks- en kennisinstituten.

De vijf goede groene ideeën zijn:

â- Scouts aan de slag in de natuur: Limburgse scouts werken mee aan landschapsonderhoud. â- Het ommetje om het groene erf: bewoners van Emst geven dorpsplan handen en voeten â- Wandelen over de grens: historische werkgroep Enschede maakt grensstenen beleefbaar voor wandelaars â- Het groene dorp in het groen: vereniging dorpsbelang Wirdum maakt plannen voor een groen dorp in een groene omgeving â- Duizend groene handen: één vrijwilliger mobiliseert bijna duizend mensen om een natuurgebied te maken

Hiermee wordt gewerkt aan het vergroten van betrokkenheid bij het landschap. Het kabinet wil dat in 2020 de helft van de Nederlanders actief is in en rond het landschap. Deze actie is aangekondigd in de Agenda Landschap die de minister, samen met de minister van VROM, eind 2008 gepresenteerd heeft.

Minister Verburg: "Een mooi landschap ontstaat niet vanzelf; je moet iets doen om het unieke karakter te behouden. Mensen willen zich desgevraagd best meer voor het landschap inzetten, al weet de helft niet zo duidelijk hoe. Daarom steun ik graag deze vijf inspiratiebronnen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe groter de betrokkenheid, hoe sterker de band.". De ervaringen worden ook gebruikt bij verdere beleidsvorming. In 2010 volgen nog vijf andere initiatieven.

Bijlage: toelichting per project

Scouts aan de slag in de natuur

Scouting Limburg en Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg willen lokale natuurliefhebbers en lokale scoutingclubs met elkaar in contact brengen. In Limburg zijn 11.300 scouts actief bij 116 verschillende groepen. De scouts gaan samen met de natuurliefhebbers kijken wat er moet gebeuren en vervolgens aan de slag. LNV steunt dit voorstel omdat het jongeren op leuke wijze dichtbij de natuur brengt.

Het ommetje over het groene erf

Emster belang heeft in 2008 onder leiding van Vereniging Kleine Kernen (VKK) een dorpsplan ontwikkeld. De bewoners van Emst willen nu het plan uitwerken en uitvoeren. Het platteland rondom Emst heeft grote verscheidenheid. Veel voormalige landbouwbedrijven zijn opgekocht door burgers en het vaak traditionele karakter van erven is verloren gegaan. In het dorpsplan komen ideeën voor aantrekkelijke erven, behoud van het kleinschalige en cultuurhistorische landschap, meer koeien in de wei en ommetjes over boerenland. LNV steunt dit plan omdat bewoners zelf aan de slag zijn om hun dorp ook in de toekomst leefbaar en groen te houden.

Wandelen over de grens

De historische werkgroep Enschede wil oude grensstenen herstellen langs een groot gedeelte van de Duits-Nederlandse grens. Grensstenen worden bereikbaar en beleefbaar gemaakt en er wordt hard gewerkt om landschapselementen langs de route te herstellen. Elke steen heeft zijn eigen spannende verhaal wat het ook voor de jeugd interessant maakt. Door de verspreide ligging en lengte van het traject zijn veel partijen betrokken. De werkgroep legt contact met de terreineigenaren en gaat het plan zelf uitvoeren. Als de wandelroute klaar is, is het een aansprekend voorbeeld van wat burgers kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Daarom ondersteunt LNV dit initiatief.

Het groene dorp in het groen

Dorpsvereniging Wirdum zet zich in voor het herstel van het groen in en om het dorp. Het gaat met name om de landschappelijke en cultuurhistorische elementen van het wierdendorp, zoals het kerkterrein, kerkenpaden, bijzondere boerderijen, fruitboomgaarden en hagen. Landschapsbeheer Groningen helpt de dorpsvereniging bij het maken van de plannen en bij de uitvoering.

Tweeduizend groene handen

De beheerder van Heemtuin "De Heimanshof" wil samen met 800-1000 vrijwilligers in Haarlemmermeer het groen inrichten en onderhouden. Speciale aandacht gaat uit naar scholieren die betrokken worden via maatschappelijke stages. De bedoeling is om elk jaar zowel het aantal hectares als de inzet van bewoners te verdubbelen. Dit jaar gaat om gebieden van 7 ha. In totaal wil hij op vier locaties aan de slag. LNV steunt dit initiatief, omdat het een goed voorbeeld is dat een individu vele anderen, jong en oud kan mobiliseren om mee te werken in het landschap.

Noot voor redacties (