Dierenbescherming: VNG haalt neus op voor dierenwelzijn

14/10/2009 10:05

Dierenbescherming

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) haalt, in tegenstelling tot veel van haar leden, haar neus op voor dierenwelzijn. "Na herhaaldelijk aandringen van zowel wethouders dierenwelzijn als de Dierenbescherming om met de VNG te praten over landelijke richtlijnen voor dierenwelzijn geeft de organisatie niet thuis", aldus directeur Frank Dales van de Dierenbescherming vandaag tijdens de conferentie 'Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid' in Kasteel Groeneveld in Baarn. Als reden geeft de VNG op dat 'dierenwelzijn geen prioriteit heeft en iets is voor gemeenten zelf'. De Dierenbescherming roept de belangenbehartiger van de gemeenten op om dit standpunt te heroverwegen.

Een van de wettelijke taken van gemeenten is die van de opvang van zwervende gezelschapsdieren: de eerste 14 dagen komen de kosten voor de opvang van deze dieren voor rekening van de gemeente. Iedere gemeente hanteert hier eigen regelingen: soms wordt er een bedrag per dier per dag betaald, soms een vast bedrag, soms een variabel bedrag en soms ook helemaal niets. Ook gaan gemeenten verschillend om met de kosten voor het vervoer van de dieren met de dierenambulance, het vergoeden van medische zorg en de huisvesting.

Door de onoverzichtelijkheid en verschillen van gemeentelijke dierenwelzijnsregelingen zoals dierennoodhulp bestaat er bij gemeenten en de Dierenbescherming grote behoefte aan uniformiteit. De VNG kan hierin faciliterend optreden door landelijke richtlijnen op te stellen, zoals zij op andere terreinen ook doet (bijvoorbeeld richtlijnen voor de vergoeding van de vrijwillige brandweer).

Het aantal gemeenten dat dierenwelzijn belangrijk vindt stijgt. Het aantal lokale bestuurders dat dierenwelzijn als volwaardig thema in portefeuille heeft is op dit moment 56 (51 wethouders en 5 burgemeesters); in 2008 waren dit er nog 44. De Dierenbescherming is blij dat steeds meer gemeenten dierenwelzijn voortvarend en officieel oppakken. Als deskundige op het gebied van dierenwelzijn staat de Dierenbescherming de lokale overheid vaak met raad en daad terzijde.

Tijdens de conferentie 'Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid' vandaag in Kasteel Groeneveld in Baarn spreken gemeenteambtenaren en -bestuurders met elkaar over issues van dierenwelzijnsbeleid zoals schuilstallenbeleid en honden- en paardenbeleid. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Dierenbescherming, het Lectoraat Welzijn van Dieren en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

http://www.dierenbescherming.nl

http://www.dierenbescherming.nl