Stadsdeel ZuiderAmstel Amsterdam


Veilig ondernemen op het Gelderlandplein

14-oktober-2009

Winkeliers, de eigenaar van het winkelcentrum, de politie, de brandweer, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en het stadsdeel Zuideramstel slaan de handen ineen om het winkelcentrum Gelderlandplein nog veiliger te maken.

Om dit te bereiken ondertekenen zij op woensdag 14 oktober om 14.00 uur een intentieverklaring voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Afspraken
Om het Keurmerk te behalen maken de partijen afspraken om maatregelen te nemen om bijvoorbeeld winkeldiefstal terug te dringen en het winkelgebied schoon, heel en veilig te houden.
Portefeuillehouder Paul Slettenhaar: Het Gelderlandplein staat bekend als een veilig en hoogwaardig winkelcentrum. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Het is daarom goed dat het initiatief is genomen om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen.

Intentieverklaring
De intentieverklaring wordt op woensdag 14 oktober om 14.00 uur getekend bij de vestiging van Albert Heijn in winkelcemtrum Gelderlandpleind, gelegen aan het gelijknamige plein.