GroenLinks in de Europese Unie

PERSBERICHT

Turkije moet meer vaart achter hervormingen zetten

Brussel, 14 oktober 2009 - Vanmiddag presenteert de Europese Commissie het voortgangsrapport over Turkije als kandidaat-lid van de EU. Gisteren lekte het rapport al uit. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen is het eens met de strekking ervan. Turkije pakt de hervormingen in het land weer langzaam op, maar moet er veel meer vaart achter zetten.

"Na een enorme hervormingsspurt vijf jaar geleden hebben de ontwikkelingen jaren stilgestaan in Turkije. Nu is er gelukkig weer een beetje beweging de goede kant op. Zo is er een groot taboe doorbroken door de Koerdische taal niet langer in het land te verbieden. Ook wordt de grens tussen Turkije en Armenië weer geopend en zijn de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen gaandeweg aan het herstellen", zegt Cornelissen.

Cornelissen is het met de Europese Commissie eens dat er nog veel moet gebeuren voordat Turkije kan toetreden tot de EU. "Er moet vooral nog ontzettend hard gewerkt worden aan de rechten van minderheden en de vrijheid van meningsuiting. Het beruchte Artikel 301 waarmee mensen met een scherpe mening over de Turkse staat en regering aangeklaagd kunnen worden is nog altijd niet afschaft. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren".

Volgens Cornelissen is het nu zaak dat Turkije door gaat pakken en vaart achter de ontwikkelingen zet. "Dat is niet alleen goed voor Turkije zelf, maar ook voor de EU. Turkije is op allerlei manieren van groot belang voor de EU. Het is onze brug naar het Midden-Oosten, waar de spanningen nog altijd groot zijn. Een deel van onze energievoorziening is afhankelijk van Turkije. We hebben er in de EU dus alle belang bij dat Turkije haar zaakjes zo snel mogelijk op orde heeft."

Marije Cornelissen is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend lid van de EU-Turkije delegatie in het Europees Parlement.