Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

                                           Kenmerk 
Datum 12 oktober 2009                                2009-0000548768 


Stand van zaken lokaal belastinggebied                    

Geachte voorzitter, 

Het lokaal belastinggebied is regelmatig onderwerp van gesprek in de Tweede 
Kamer, maar ook daar buiten. Samen met de VNG heb ik daarom bezien wat er in 
deze kabinetsperiode nog mogelijk en wenselijk is op het gebied van de lokale 
belastingen.                                     

In een gesprek dat de voorzitter van de VNG, mevrouw Jorritsma, en ik hadden op 
27 augustus 2009, hebben we met elkaar afgesproken nu geen grote wijzigingen 
door te voeren in het lokaal belastinggebied. Het is de gezamenlijke wens om rust 
te creëren ten aanzien van het lokaal belastinggebied. Daarbij is ook van belang de 
afspraak uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009 inzake de inzet op 
het vermijden van stijging van de lokale lasten in 2009 en 2010. Wel zullen we, 
naar aanleiding van een verwacht rapport van de Vereniging voor 
Belastingwetenschap nog bezien of er op het gebied van de kleine lokale 
belastingen nog aanpassingen wenselijk zijn. 


DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
drs. A. Th. B. Bijleveld- Schouten 

                                           Pagina 1 van 1 

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal                         DGBK/Openbaar Bestuur 
Postbus 20018                                    en Democratie 
2500 EA DEN HAAG                                  Cluster Kwaliteit en 


---- --