Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer voorziet financieel zwaar weer

Het college van de gemeente Zoetermeer presenteert een sluitende begroting aan de raad. In de Najaarsnota 2009 worden de tijdelijke tekorten afgedekt door een fors pakket van maatregelen en een beroep op de reserves. In 2013 is weer sprake van een beperkt overschot. Het college geeft wel een duidelijk signaal af, dat er rekening gehouden moet worden met een extra financieel nadeel van meer dan 10 miljoen euro. Dit komt boven op de bezuinigingsronde van 6 miljoen euro die in de Voorjaarsnota 2009 al is afgesproken. De Najaarsnota 2009 is deze week door het college aan de gemeenteraad gestuurd. Begin november bespreken college en raad de nota tijdens de begrotingsdebatten.

De Miljoenennota van Prinsjesdag waarschuwt voor zorgelijke tijden. Na 2010 moet er zeker voor vele miljarden euro's worden bezuinigd op de rijksbegroting. Gemeenten zullen hier zeker de gevolgen van ondervinden. Verantwoordelijk wethouder Edo Haan vreest dat het effect op Zoetermeer omvangrijk zal zijn. " We schatten in dat Zoetermeer een rekening krijgt die tussen de 10 en 20 miljoen euro ligt. We weten alleen nog niet hoeveel het precies wordt en wanneer we hiermee te maken krijgen. We hopen dan ook dat het rijk ons voor de verkiezingen meer details kan geven."

De Najaarsnota 2009 heeft de titel Mee(r) doen met minder middelen. Dit verwijst naar het collegeprogramma waarin afspraken staan over de gewenste resultaten in de collegeperiode 2006-2010. Er is hard gewerkt en veel bereikt maar er moet nu bezuinigd worden terwijl het college zich wel aan de doelstellingen van het collegeprogramma wil houden. Daarnaast moet de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijven. De Najaarsnota 2009 zet in op behoud van werkgelegenheid, bestrijding van armoede en verbetering van leefbaarheid en veiligheid.Ook moet er voldoende ruimte zijn om te blijven investeren in de stad. De Stadsvisie 2030 blijft daarbij het kompas. Daarnaast wil het college de lokale lasten in 2010 niet extra laten stijgen.

Met ingang van 2011 worden voorstellen gedaan voor 2 miljoen euro bezuiniging. Deze lopen in 2013 op tot een pakket van 6 miljoen euro. Het pakket treft voornamelijk de bedrijfsvoering. Door de maatregelen zullen ongeveer 40 arbeidsplaatsen verdwijnen. Met de ondernemingsraad en de bonden is afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen vallen.

De Najaarsnota 2009 wordt besproken tijdens de begrotingsdebatten op maandagavond 9 november en donderdag 12 november 2009.