Gemeente IJsselstein


Vervangen beschoeiing Stadsgracht

Datum: woensdag 14 oktober 2009
De gemeente start met het vervangen van een deel van haar beschoeiing in de Stadsgracht aan:

- de Panoven ter hoogte van de IJsselpoort en
- de Hogebiezen ter hoogte van huisnummer 17. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. uit Haarzuilens
Vanaf maandag 19 oktober wordt gestart met de werkzaamheden op de lokatie Panoven ter hoogte van de IJsselpoort (zie P969). De werkzaamheden bestaan hier uit:

- het verwijderen van de oude beschoeiing;

- het aanbrengen van de nieuwe beschoeiing (damwand);
- het herstraten van het plateau;
De aanvoer van materieel en materiaal zal gebeuren via de Panoven en de IJsselpoort.
Aansluitend op deze werkzaamheden zal worden begonnen op de lokatie Hogebiezen ter hoogte van huisnummer 17 (zie P962b). De werkzaamheden bestaan hier uit:

- het inrichten van een werkplek;

- het snoeien van bossages en verwijderen van de wilgenbomen ter hoogte van huisnummer 17;

- het verwijderen van de oude beschoeiing.

- het aanbrengen van de nieuwe beschoeiing (damwand).

De aanvoer van materieel en materiaal zal gebeuren via het openbare terrein naast Hogebiezen 17 en de brug over de Stadsgracht bij de A. van Culemborgstraat.