Gemeente Alphen aan den Rijn

College kiest voor vergroten bereik kinderen in armoede

Meer kinderen moeten in de maatschappij kunnen deelnemen op het gebied van sport, cultuur en andere activiteiten. Daarom gaat het college die kinderen die dat door omstandigheden niet kunnen, helpen.

Het college gaat de eenmalig toegekende rijksgelden, 228.000 euro voor twee jaar, afkomstig van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), gebruiken voor bestaande projecten zoals het Jeugdsportfonds en de Jonge Gezinnenregelingen. Hierdoor is er bij deze projecten meer geld om te besteden aan de participatie van kinderen aan de maatschappij en kan het bereik van deze projecten vergroot worden.

Het Jeugdsportfonds geeft kinderen die door financiële redenen thuis niet kunnen sporten, de kans om wel te sporten. Sporten door kinderen vindt de gemeente belangrijk. Door het toekennen van extra gelden, kunnen in 2009 en 2010 100 kinderen extra sporten.

Bij de verdere ontwikkeling van de AlphenPas wordt geprobeerd de producten voor kinderen uit te breiden. Het is de bedoeling dat kinderen de kans krijgen om via de AlphenPas bijvoorbeeld producten of een (deel van een) lidmaatschap bij een vereniging te kunnen kopen die hun participatie bevorderen.

Ook kijkt de gemeente naar de mogelijkheden om de manier van aanvragen van Jonge Gezinnenregelingen te vereenvoudigen, waardoor de drempel om deze aan te vragen lager wordt. Tot slot gaat de gemeente zoveel mogelijk doen om gezinnen te bereiken die recht hebben op de Jonge Gezinnenregelingen, maar deze misschien nog niet kennen.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 0900 - 481 11 11

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn

Servicenormen