Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente kiest voor proef anoniem solliciteren

De Gemeente Alphen aan de Rijn vindt het belangrijk dat mensen van allochtone afkomst ervaren dat ze van harte welkom zijn als medewerker van de gemeente.
Om gelijke uitgangspunten voor iedereen te bevorderen en de beleving bij allochtonen weg te nemen dat hun herkomst de sollicitatieprocedure ongunstig beïnvloedt, gaat de gemeente een proef uitvoeren met anoniem solliciteren. Hierbij staat wel de kwaliteit van de medewerker voorop. Dit past ook in de ambitie naar een excellente dienstverlener.

Wat houdt de proef in?
Anoniem solliciteren is de afgelopen jaren landelijk en ook binnen de gemeente Alphen aan den Rijn veelvuldig onderwerp geweest van politieke en maatschappelijke discussies. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een proef voor een periode van 1 jaar. De proef loopt van oktober 2009 tot oktober 2010. Rijn. De afdeling Personeel & Organisatie anonimiseert de gegevens zoals naam, geboorteplaats en indien van toepassing het e-mailadres. Aan het einde van de proefperiode wordt geëvalueerd of anoniem solliciteren door de mensen van allochtone afkomst als wenselijk wordt ervaren en of deze mensen meer gestimuleerd zijn om te solliciteren bij de gemeente Alphen aan denrijn.

Wat is een allochtoon?
Welke definitie hanteert de gemeente voor allochtoon? In de pilot kijkt zij naar de achternaam van de sollicitanten. Personen met een niet-westers klinkende achternaam worden als allochtoon gerekend, personen met een Nederlands of westers klinkende naam als autochtoon. Dit sluit goed aan bij de veronderstelling dat de achternaam een rol speelt bij het uitnodigen voor een eerste sollicitatiegesprek. Namen die westers klinken (bijvoorbeeld Duits, Frans of Engels) worden daarom voor dit onderzoek niet als allochtoon beschouwd.

In deze proef richt de gemeente zich alleen tot het slechten van de drempel voor allochtone sollicitanten. Leeftijd en sekse worden hierin niet specifiek meegenomen. Voor het beslechten van leeftijdsvoorkeur kiest de gemeente voor andere methoden. De verdeling van man en vrouw is binnen de organisatie geen punt van aandacht, respectievelijk 54% en 46% in 2008.
Om toch inzicht te krijgen worden de gegevens wel geregisteerd en meegenomen in het evaluatierapport.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 0900 - 481 11 11

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn

Servicenormen