Gemeente Alphen aan den Rijn

Werkgroep Verbetering leerlingenvervoer ingesteld

Een werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiger van de ouders, Taxi Overbeek, gemeente en Wmo-adviesraad, gaan afspraken maken over verbeterpunten in het leerlingenvervoer. Zij gaan meldingen van ouders inventariseren en met Taxi Overbeek concrete afspraken maken over eventuele verbeteringen. Ook zien zij toe op de naleving, de voortgang en de eventuele bijstelling van de verbeteracties.

In juni 2009 heeft de heer Van Kampen namens de SP-fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld over klachten over het leerlingenvervoer. In de beantwoording is aangegeven dat de gemeente tien klachten heeft ontvangen over het schooljaar 2008/2009 en hoe deze zijn afgehandeld. Naar aanleiding van deze beantwoording heeft de heer Van Kampen gevraagd een onderzoek in te stellen, omdat het aantal klachten volgens hem en mevrouw Koster van Stichting Autisme hoger zijn. Zij worden als organisatoren van het autisme café benaderd door ouders met klachten over het vervoer.

Naar aanleiding van deze vraag heeft de wethouder de partijen uitgenodigd voor een gesprek. Het resultaat van dit gesprek is dat er geen onderzoek wordt gedaan, maar een werkgroep Verbetering leerlingenvervoer wordt ingesteld. Wethouder Michel du Chatinier (Jeugd en Onderwijs) is blij met deze ontwikkeling. Een onderzoek neemt meer tijd in beslag. De werkgroep kan sneller resultaten boeken. De leden gaan na of de signalen kloppen, en zo ja welke verbeteracties kunnen worden ingezet. Als na een half jaar blijkt dat er te weinig voortgang wordt geboekt, kan alsnog besloten worden een onderzoek in te stellen. Ik ga er vooralsnog vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 0900 - 481 11 11

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn

Servicenormen