Vereniging Milieudefensie


Info

Bouwplan Leuth bedreigt landschap

Amsterdam, 13 oktober 2009 - - De gemeente Ubbergen wil in de kern Leuth-Zuid, gelegen in nationaal landschap Gelderse Poort, veel meer woningen bouwen dan nodig zijn voor de eigen behoefte. Daarmee handelt de gemeente in strijd met het rijksbeleid voor nationale landschappen en doet zij een ongewenste aanslag op het waardevolle landschap.

De plannen van de gemeente blijken uit de ontwerp-Structuurvisie Leuth Zuid. De afgelopen zes weken lag deze structuurvisie ter inzage. Milieudefensie heeft aan ongenoegen over de plannen kenbaar gemaakt in een zienswijze.
Zienswijze Milieudefensie Leuth-Zuid Rapport 'Migratiesaldo-nul in Nationale Landschappen