Partij voor de Vrijheid (PVV)

Groot gedeelte Rotterdam plat na storing C-2000 - Kamervragen woensdag 14 oktober 2009
Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een groot gedeelte van Rotterdam plat heeft gelegen na een storing van het communicatiesysteem C-2000.


1)
Bent u bekend met het bericht "Storing C-2000 in deel Rotterdam?"*


2)
Kunt u aangeven hoe deze storing heeft kunnen ontstaan? Ligt de oorzaak in een reguliere technische storing of is de storing specifiek te wijden aan de onbetrouwbare kenmerken van het C-2000 systeem, bijvoorbeeld de veel voorkomende "black spots", de gebieden waar het systeem niet werkt?


3)
Hoe heeft de regio Rotterdam-Rijnmond de bestaande dekkingsproblemen tot op heden opgelost? Bent u hier tevreden over?


* NOS.nl