Partij voor de Vrijheid (PVV)

Burgemeester Vreeman wil niet opstappen - Kamervragen woensdag 14 oktober 2009
Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de Tilburgse burgemeester Vreeman niet wil opstappen.


1)
Bent u bekend met het artikel "Burgemeester Vreeman wil niet opstappen" op www.omroepbrabant.nl?


2)
Zo ja, bent u het met ons eens dat een burgemeester ten allen tijde uit eigen beweging alle informatie dient te verschaffen, die de raad nodig heeft om zijn taken naar behoren te vervullen?


3)
Klopt het dat de torenhoge extra kosten voor de verbouwing van het theater door burgemeester Vreeman conform artikel 180 Gemeentewet diende gemeld te worden aan de Gemeenteraad?


4)
Bent u het met ons eens dat het een goed idee is om burgemeester Vreeman de primeur te gunnen om hem alvast kennis te laten maken met de nieuwe APPA-wetgeving door hem ondersteuning aan te bieden in het zoeken van een nieuwe baan?

http://www.omroepbrabant.nl/?id=125466