NVLF


14 oktober 2009

Aanmelding focusgroepen evaluatie Standaarden Verpleeghuizen niet meer mogelijk

Begin oktober heeft de NVLF alle leden werkzaam in de verpleeghuiszorg via email aangeschreven over de op handen zijnde evaluatie van de logopedische standaard verpleeghuizen.

Voor deze evaluatie zoeken wij 16 logopedisten die, verdeeld over twee groepen, aan de hand van een aantal vragen de huidige logopedische standaard verpleeghuizen willen evalueren tijdens een eenmalige bijeenkomst. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze twee groepen zal een vernieuwde standaard geschreven worden.

Wij zijn verheugd dat velen van u enthousiast reageerden op onze oproep. Binnen 5 dagen hadden zich 16 deelnemers gemeld en beide bijeenkomsten zijn dus vol. Een aantal aanmelders hebben wij nog kunnen plaatsen als meelezer. Zij zullen na de totstandkoming van de conceptversie van de standaarden als meelezer hun mening nog kunnen geven over deze versie. Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor de interesse.