Gemeente Harderwijk


Verhuur leegstaand koophuis nu soepeler

14/10/2009

Wie in Harderwijk en Hierden tijdelijk met twee koophuizen zit, kan nu gemakkelijker een van de woningen verhuren zolang de verkoop niet wil vlotten. De gemeente Harderwijk biedt voortaan de mogelijkheid de gebruikelijke huurbescherming buiten werking te stellen. Hiervoor is wel vooraf toestemming van de gemeente nodig. Het gemeentebestuur maakt voor de nieuwe verruiming bij dubbel woningbezit gebruik van een artikel uit de Leegstandwet.

Door de economische recessie en de kredietcrisis is het vertrouwen van de woonconsument sterk teruggelopen. Hierdoor staan woningen ook op de Harderwijkse woningmarkt langer te koop en staan er ook meer woningen te koop dan voorheen. Bovendien hebben potentiële kopers ook zelf vaak een woning te verkopen. Hierdoor besluiten zij niet snel tot de aankoop van een nieuwe woning. Dat alles heeft een verlammende werking op de markt van de koopwoningen.

Tijdelijke verhuur van de eventuele tweede woning was meestal geen optie, omdat de tijdelijke huurder door de huurbescherming vaak enkele jaren kan blijven zitten en het huis dan niet leeg kan worden opgeleverd. Met vergunning waartoe de gemeente nu bereid is kan deze huurbescherming worden opgeheven.

Aan de versoepeling zitten nog meer voordelen. Zo vermindert tijdelijke verhuur de dubbele woonlasten van woningeigenaren. Ook ziet de gemeente leegstaande woningen liever (tijdelijk) bewoond. Dit komt de leefbaarheid in straten en buurten ten goede.

Voorwaarden
Aan deze toepassing van de Leegstandswet zitten wel voorwaarden. U moet vooraf vergunning vragen aan de gemeente. De verhuurperiode is minimaal een half jaar en in eerste instantie maximaal 2 jaar, met een mogelijke verlenging tot 5 jaar. De huurder heeft een opzegtermijn van 3 maanden. De regeling geldt alleen voor particulieren, niet voor vastgoedexploitanten.

Voor daadwerkelijk verhuur van de woning is overigens wel toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. De vergunning op grond van de Leegstandwet kan voor de bank echter een belangrijk motief zijn om die toestemming te verlenen.

Informatie over deze regeling bij de afdeling Vastgoed & wonen, tel. 411 345.


____________________