Partij van de Arbeid

`Neem stelling tegen populistisch geweld'

Op dinsdag 13 oktober zijn de Algemene Politieke beschouwingen van de Eerste Kamer gehouden. Fractievoorzitter Han Noten hekelde hierin de huidige politieke cultuur en roept de regering op steviger stelling te nemen tegen het populistisch geweld van de laatste tijd. Hij stelt dat de houding van het kabinet ten opzichte van voorstellen zoals de 'kopvoddentax' van Wilders niet fel genoeg is.

Noten: `Denkt u nu werkelijk dat u door uzelf te houden aan de normen van fatsoen terwijl de wereld om u heen schaamteloos met modder gooit, dat u in deze tijd op de manier waarop u dat nu doet, het vertrouwen in het kabinet en in het regeringsbeleid kunt winnen?'

Han Noten besteedde ook aandacht aan de kredietcrisis. De PvdA fractie is bezorgd over de lessen die men in de financiële sector heeft getrokken: `Een beetje beursherstel en we gaan gewoon verder met de gemaakte fouten. Heel even was er een hapering, maar nu rennen de lemmingen weer voortvarend verder. Het zou erg zijn als deze crisis voorbij gaat zonder dat we werkelijk iets gedaan hebben aan de onderliggende oorzaken.'

De PvdA is niet alleen kritisch ten opzichte van het kabinet of de financiële sector, ook de oppositie krijgt er stevig van langs. Over de tegenbegroting van de VVD zei Han Noten: `Het is de meest wilde begroting die wij ooit hebben gezien. Van een hardheid die godzijdank zeldzaam is.' Ook de SP en GroenLinks krijgen kritiek van de PvdA Eerste Kamerfractie: `Hoe goed bedoeld ook: de gevolgen van de gemaakte keuzes zijn uiterst ongewenst. U schuift de rekening door en de vraag is wie dat gaat betalen.'

Ten opzichte van het kabinetsbeleid is de PvdA-fractie positief over het feit dat de regering kiest voor continuïteit en niet voor harde bezuinigen die de economie schade zou toebrengen. `De regering neemt de tijd om tot afgewogen en zorgvuldige besluitvorming te komen. De regering maakt tegelijk duidelijk dat bezuinigingen op de lange termijn niet uit kunnen blijven. Daarmee stuurt ze op behoud van koopkracht terwijl ze tegelijkertijd probeert om de economie weer op gang te krijgen. Tot slot erkent de regering dat wanneer je doorbraken wilt in het denken over de overheidsfinanciën, er door de departementen heen gedacht moet worden.'

De PvdA fractie is weliswaar van mening dat de regering niet te lang kan wachten met het nemen van beslissingen maar het is te vroeg om te concluderen dat de regering heeft gefaald. Han Noten geeft echter wel aan dat er meer nodig is dan het instellen van commissies, er zullen principiële keuzes gemaakt moeten worden.

De PvdA Eerste Kamerfractie heeft een vijftal criteria voor toekomstig bezuinigingen op een rij gezet.


1) Solidariteit met toekomstige generaties, niet alleen financieel maar ook op het gebied van milieu;

2) Verhogen van participatie op de arbeidsmarkt;
3) De mate waarin een bijdrage wordt geleverd om minderheden in te sluiten in de samenleving;

4) De bijdrage aan de versterking van de internationale gemeenschap;
5) De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten;
6) De mate waarin de heroverwegingen bijdragen aan een duurzame en innovatieve ontwikkeling.