Gemeente Beuningen


Milieuprijs Westenweurt 2009

Welk bedrijf in Nijmegen-West of Weurt leverde in 2008 en 2009 de grootste bijdrage aan een beter milieu? Het antwoord op die vraag komt op 18 december 2009. Dan wordt namelijk de winnaar bekend gemaakt van de Milieuprijs Westenweurt 2009.

De Milieuprijs Westenweurt 2009 is een beloning voor het bedrijf dat het meest bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van het Milieuprogramma Nijmegen-West en Weurt 2007-2010 (bekijk hier het milieuprogramma). Een onafhankelijke jury, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten, kent de prijs toe. De prijs wordt uitgereikt tijdens een lunchbijeenkomst op 18 december in het Facility Point aan de Microweg 21 in Nijmegen-West. De beloning is een wisselbokaal en zonnepanelen ter waarde van EUR 10.000,-. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt.

De criteria
Een bedrijf moet voldoen aan de volgende criteria:

Bijdrage aan luchtkwaliteit, geur en geluid

Reductie van CO2-uitstoot (bv. door reductie van ritkilometers)

Innovativiteit

Uitvoerbaarheid door anderen ('copy potential')

Voorbeeldgedrag

Het bedrijf ligt in het gebied Nijmegen-West of Weurt

Aanmelden tot en met 31 oktober 2009
U kunt uw eigen bedrijf voordragen, of één of meerdere andere bedrijven nomineren voor de Milieuprijs Westenweurt 2009. Ook overheden en belangenverenigingen dragen genomineerden voor. Het aanmelden kan tot en met 31 oktober 2009. Op de website www.westenweurt.nl vindt u de aanmeldformulieren.

Meer informatie
De Milieuprijs is een initiatief van de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland. De ondernemersverenigingen TPN-west en Nijmegen Zuid ondersteunen de Milieuprijs. Wilt u meer weten over de Milieuprijs 2009? Neem dan contact op met de organisatie via e-mailadres milieuprijs@westenweurt.nl. U kunt ook bellen met het secretariaat van afdeling Milieu gemeente Beuningen (024 - 6780800) of de afdeling Milieu gemeente Nijmegen (024 - 3292756).