Provincie Flevoland

Bijna 2,4 miljoen voor Almere Kennisstad

De Provincie Flevoland stelt 2,375 miljoen euro beschikbaar voor Almere Kennisstad uit het Investeringsfonds Flevoland Almere (IFA).

De stichting Almere Kennisstad (AKS) is in 2001 door de gemeente Almere in het leven geroepen om innovatieve, op kennisvermeerdering gerichte, projecten te initiëren en tot wasdom te brengen. Vanwege de landelijke voorbeeldfunctie van AKS als koploper op het gebied van ICT- en breedbandtoepassingen stelt de Provincie Flevoland zich met dit bedrag financieel garant voor de jaren 2009 en 2010. AKS gaat het geld inzetten voor innovaties in de zorg, het onderwijs en bij het bedrijfsleven.

Voorbeelden

Zo is AKS bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van de `Sterrenschool, waarbij het gaat om vernieuwend, kwalitatief beter onderwijs op het zelfde kostenniveau. De inzet van ICT speelt bij deze nieuwe school een doorslaggevende rol. Hierbij gaat het niet alleen om een idee, maar om een school die in 2012 echt opgeleverd wordt in Almere Hout-Noord. Een ander voorbeeld is Zorg TV waarbij AKS samenwerkt met Triade en Kwintes. Dit is een project dat ambulante begeleiding van verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten ondersteunt. Via deze schermtoepassing hebben cliënten dagelijks contact met hun begeleiders. Dit concept biedt in de toekomst ook uitkomst voor bijvoorbeeld ouderenzorg. Het bedrijfsleven profiteert ook doordat AKS onderzoekt hoe het voor bedrijven eenvoudiger wordt om nieuwe diensten en arrangementen via internet aan te bieden.

Kopgroep

Gerard Jansen, directeur Almere Kennisstad: "Almere behoort tot de landelijke kopgroep van Informatie en Communicatie Technologie. Je ziet dat de bevolking, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Almere hiervoor ontvankelijk zijn en zich actief inzetten. Landelijk gezien wordt er echt naar ons gekeken en dragen de activiteiten van Almere Kennisstad bij aan het innovatieve imago van Almere. Dankzij deze subsidie kunnen we doorgaan met de door ons ingezette koers."

Eerder

De provincie heeft voor de periode 2007 en 2008 reeds een bedrag van 6,375 miljoen euro aan AKS ter beschikking gesteld, waarvan 4 miljoen ter cofinanciering van het diensten innovatiecentrum Exser en het Turing Instituut. Dit instituut ontwikkelt sofware ter ondersteuning van het stellen van medische diagnoses.

Gedeputeerde Economische Zaken, Andries Greiner: "Almere Kennisstad is de motor achter een aantal succesvolle projecten met als inzet het verbeteren van het wonen, werken, leren en welzijn van Almere en omgeving."