Reactie RMU op AOW-plannen kabinet

14/10/2009 11:28

Reformatorisch Maatschappelijke Unie


- Goed dat 55-plussers worden ontzien


- Politiek moet leeftijd bedrijfspensioen overlaten aan sociale partners


- RMU pleit nogmaals voor flexibilisering AOW

De RMU vindt het mooi dat de 55-plussers ontzien worden en dat diegenen die tussen de 40 en 45 jaar gewerkt hebben het recht behouden om met 65 jaar te stoppen. Toch meent de RMU dat de oplossingsrichting van het kabinet niet de juiste is. Er zijn ook 55-minners die een slijtend beroep hebben en hoe wordt vastgesteld of iemand tussen de 40 en 45 jaar gewerkt heeft? Dat wordt nergens geregistreerd.

Daarnaast is het werkelijk teleurstellend dat gespeeld wordt met de gedachte om ook de leeftijd van het aanvullend bedrijfspensioen te verhogen. De RMU vindt dat de politiek daar niet over gaat, het is een zaak van de sociale partners aan de cao-tafels in de sectoren en in de bedrijven. Door te veronderstellen dat met de opbrengst van ook het verhogen van de leeftijd van het aanvullend bedrijfspensioen de 55 plus regeling gefinancierd kan worden, probeert minister Donner te bepalen wat met de inhoud van de spaarpot van alle werknemers gebeurt!

Daarom houdt de RMU vast aan haar oplossingsrichting:


- Verhoging participatie werknemers tussen de 55 en 65 jaar


- AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar in een periode van 24 jaar


- Kiezen voor AOW op 65 jaar mag, maar dat levert een aftopping op, waarbij het huidige AOW-niveau blijft gehandhaafd ín de vorm van een toeslag voor mensen met een laag inkomen vanuit de gedachte dat mensen in deze categorie vaak een slijtend beroep hebben en waarvan ook bekend is dat levensverwachting veelal lager is dan van de hogere inkomenscategorieën


- Kiezen voor AOW op 67 jaar mag, wat een beloning oplevert, de AOW-plus


- Geleidelijke verdergaande fiscalisering van de AOW over een periode van 18 jaar


- Aanpassing regelgeving die het mogelijk maakt door te werken na 65 jaar

http://www.rmu.org