Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Nieuws
KNMI registreert meteoor met seismisch netwerk
14 oktober 2009 - De meteoor die dinsdagavond op grote schaal in Nederland is gezien of gehoord is ook door de seismometers van het KNMI geregistreerd.
Jannes Wiersema wist de meteoor in Roodeschool te fotograferen. Hij was zeer onder de indruk: het bewoog snel met een rookspoor waarbij het na 2 a 3 seconden uiteen spatte in drie stukken (foto: Jannes Wiersema).
Jannes Wiersema wist de meteoor in Roodeschool te fotograferen. Hij was zeer onder de indruk: het bewoog snel met een rookspoor waarbij het na 2 a 3 seconden uiteen spatte in drie stukken (foto: Jannes Wiersema).
Het KNMI heeft een uitgebreid seismisch meetnetwerk in het noordoosten van Nederland voor het registreren van aardbevingen. Maar in dit geval hebben de seismometers trillingen gemeten die niet van beneden kwamen, maar van boven. De meteoor heeft boven het noorden van Nederland of boven de Noordzee een knal veroorzaakt, waarbij schokgolven in de lucht zijn gegenereerd. Deze schokgolven hebben het aardoppervlak bereikt en hebben de trillingen doorgegeven aan de aarde.

De knal kan veroorzaakt zijn door een explosie van de meteoor of doordat hij zich sneller voortbewoog dan het geluid. Op dit moment is nog niet duidelijk welke van de twee de oorzaak is. De metingen van het KNMI in het noorden van Nederland en in De Bilt lijken te wijzen op een explosie, omdat eerder signalen zijn geregistreerd in Noord-Nederland dan in De Bilt. Alle visuele waarnemingen duiden erop dat de baan van de meteoor van zuid naar noord over Nederland lag. Het golffront van het sneller dan het geluid vliegen zou dan ook van zuid naar noord over Nederland moeten gaan en niet andersom. Nader onderzoek moet uitsluitsel geven over de precieze baan van de meteoor.

Het KNMI heeft voornamelijk meldingen gekregen uit Groningen en uit de regio Rotterdam. In een aantal van de meldingen uit Groningen wordt gevraagd of er een aardbeving heeft plaatsgevonden, wat erop duidt dat de schokgolf in de lucht duidelijke trillingen in de bodem heeft opgewekt.

Zie de KNMI-registraties onder Verder Lezen. Meldingen onder Externe links- Hemelwacht.

Eerste uitgave: 14-10-09