FNV

Persbericht

De FNV maakt zich zorgen over de effecten van marktwerking in het inburgeringsonderwijs.

Dat schrijft FNV-bestuurder Leo Hartveld aan de Tweede Kamer. "De marktwerking heeft niet geleid tot een betere kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. Bovendien zijn ook de arbeidsvoorwaarden van het personeel achteruitgegaan", constateert Nederlands grootste vakcentrale.

In de brief zet Hartveld ook grote vraagtekens bij een onderzoek door Capgemini in opdracht van de ministeries van Onderwijs en WWI Zo vraagt de FNV vraagt zich af hoe Capgemini een uiting kan doen over de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs, zonder enig inzicht in de kwaliteit van de uitvoerders daarvan. Hartveld: " Aan aanbieders van inburgeringsonderwijs worden geen eisen gesteld, slechts 78 bedrijven hebben een definitief Keurmerk Inburgering. Alle overige aanbieders dus niet."

De FNV dringt in haar brief bij de Tweede Kamer aan op gegarandeerde kwaliteit in het inburgeringsonderwijs:


* Uitvoerders moeten voldoen aan de eisen zoals die voor al het onderwijzend personeel gelden. Concurrentie mag niet over de hoofden van de werknemers in de sector!


* Er moet een nationale regeling komen, die een goede kwaliteit van het inburgeringsonderwijs waarborgt. Concurrentie mag niet leiden tot slechtere kwaliteit!


* Sturing, toezicht en controle zijn noodzaak. Ook op het naleven van de voorwaarden uit de gunningverlening. Concurrentie zonder sturing leidt tot menselijke drama's voor de docenten als ook voor de inburgeraars!