Gemeente Dongeradeel


Militaire oefening boven de Marnewaard

In verband met de oefening Basic Windmill vinden van dinsdag 13 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 2009 vliegactiviteiten plaats boven het militaire oefenterrein de Marnewaard. De Koninklijke Luchtmacht oefent deze periode, samen met eventuele bondgenootschappelijke luchtstrijdkrachten, vluchten ten behoeve van Close Air Support. Tijdens deze oefeningen wordt er op dinsdag tot en met vrijdag gevlogen tussen 08.30 en 16.30 uur.

De oefening Basic Windmill vindt plaats in verband met de opleiding van zogenoemde Forward Air Controllers. Hierbij gaat het om militairen die vanaf de grond per radio aanwijzingen geven aan vliegers van jachtvliegtuigen over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. In het kader van hun opleiding moeten cursisten in praktijksituaties leren samenwerken met vliegtuigen van verschillende NAVO-bondgenoten. Hiertoe vinden in het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven en rondom het militair oefengebied de Marnewaard.

De deelnemende vliegtuigen vliegen boven en rondom de Marnewaard op lage hoogte. Binnen een straal van 15 km vanaf het oefenterrein Marnewaard mag worden gevlogen tot een minimum hoogte van 500 voet (150 meter), met uitzondering van het Waddengebied. Boven het militaire oefenterrein Marnewaard geldt een minimum vlieghoogte van 250 voet (75 meter) boven hindernissen. Het Waddengebied is aangewezen als Staatsnatuurmonument en de voorwaarden voor vliegen boven de Waddenzee op een minimum vlieghoogte van 450 meter wordt bij deze oefening nadrukkelijk gehandhaafd.

Weersomstandigheden en veiligheidsaspecten kunnen van invloed zijn op de uitvoering van de vluchten. Het is daarom mogelijk dat tijden zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Omwonenden van het militaire oefengebied de Marnewaard kunnen geluidshinder ondervinden van de vliegactiviteiten.

Informatie en klachten
Voor informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen. Voor andere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met staf voorlichting vliegbasis Leeuwarden (058) 234 67 00. Voor klachten kan eveneens worden gebeld met het gratis nummer (0800) 022 60 33.