Nieuw-Vlaamse Alliantie


Verbied roken in rusthuiskamers (14/10/09)

In de erkenningsnormen voor rusthuizen moet een rookverbod voor de persoonlijke kamers worden opgenomen. Met deze stelling confronteerde Vlaams parlementslid Lies Jans (N-VA) minister Jo Vandeurzen in de commissie welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van het dodelijk ongeluk in een Waals-Brabants rusthuis van afgelopen week. Vandeurzen antwoordde dat hij werk zal maken van een besluit om dit vast te leggen.

Op 5 oktober vielen er twee dodelijke slachtoffers na een brand in een Waals-Brabants rusthuis. Dertien andere bewoners werden met een zware rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak voor de brand was een niet gedoofde sigaret: Zo lang er op de kamers gerookt mag worden, kunnen dergelijke tragische gebeurtenissen in elk rusthuis voorvallen, zegt Lies Jans (N-VA). En omdat bejaarden sowieso al kwetsbare mensen zijn, kan het minste voorval aanleiding geven tot een fatale afloop. In het verleden gebeurde er zo al talloze vergelijkbare ongelukken. Eveneens met dodelijke afloop.

Rookgedrag

Lies Jans pleit dan ook voor een strengere regelgeving op gebied van roken: Brandveiligheid is uiteraard een noodzakelijke voorwaarde in een rusthuis. Deze is ook duidelijk geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985. En er wordt ook naar verwezen in de erkenningsvoorwaarden voor rusthuizen. Maar tot nu toe vind ik nergens een passage over het rookgedrag van de inwoners. De rusthuizen vallen als gebouw onder het federale rookverbod in openbare gebouwen, maar de persoonlijke kamer van de rusthuisbewoners niet. De federale regelgeving schiet hier dus tekort. Maar Vlaanderen heeft de instrumenten in handen om hier iets aan te doen, zegt Lies Jans. Ze vraagt dan ook aan de voogdijminister om een rookverbod op te nemen in de erkenningsnormen voor rusthuizen: Ik wil hier helemaal niet het pleziertje van de rusthuisbewoners afnemen of overdreven betuttelend doen. Een aparte rookruimte moet bijvoorbeeld zeker kunnen. Wel wil ik dat er duidelijke afspraken komen om incidenten als deze in Waals-Brabant in de toekomst te voorkomen, verklaart Lies Jans haar voorstel.

Vlaamse bevoegdheid

De minister verwees in zijn antwoord eveneens naar de federale basisnormen voor brandveiligheid in openbare gebouwen en de aanvullende Vlaamse veiligheidsnormen. Ook hij pleit hier voor een homogene - lees Vlaamse - bevoegdheid. Daarnaast steunde hij het voorstel van Lies Jans voor een algemeen rookverbod dat tevens geldt voor privé-kamers. Daarvoor zal hij werken aan de opmaak van een besluit met aanvullende veiligheidsnormen voor alle sectoren die onder het woonzorgdecreet vallen, waaronder ook de rusthuizen. Vandeurzen liet wel verstaan dat dit een werk van lange adem is. Hij voorziet een ontwerpbesluit voor begin 2010. Er wordt ook een Vlaamse Commissie Brandveiligheid opgericht die advies zal geven over deze nieuwe regelgeving. Deze zal een overgangstermijn inbouwen. Op dit ogenblik moet iedere voorziening nog voor zichzelf bepalen wat mogelijk is.

Het N-VA parlementslid vroeg voorts om via een algemene preventiecampagne de risicos van roken op de persoonlijke kamer duidelijk te maken aan de rusthuisbewoners. Op dat verzoek ging minister Vandeurzen niet in. Wel zal hij de rusthuizen aansporen om op zelfstandige basis dergelijke campagnes op te zetten.

Auteur:
Lies Jans
Vlaams parlementslid N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Valerie Van Peel, Adjunct-woordvoerder Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: valerie.vanpeel@n-va.be
Url: www.n-va.be