Gemeente Boskoop


Versoepelde voorwaarden vervoersvoorzieningen:

Stimulans voor mensen met beperking om deel te nemen aan samenleving

Per 1 oktober zijn de voorwaarden versoepeld om in aanmerking te komen voor een Wmo-vervoersvoorziening. Het gaat hierbij om de CVV-pas, een vergoeding voor het gebruik van een eigen auto of een vergoeding voor het gebruik van een (rolstoel)taxi.

Wat verandert er?
Er zijn twee grote wijzigingen. Ten eerste is de inkomensgrens om voor een vervoersvoorziening in aanmerking te komen afgeschaft. Dit is goed nieuws voor aanvragers die in het verleden wel een indicatie voor een vervoersvoorziening kregen, maar op grond van hun inkomen hiervoor niet in aanmerking kwamen. De Gemeente zal zo spoedig mogelijk de bij hen nog bekende aanvragers een brief met uitleg over deze wijziging en een aanvraagformulier voor de vervoersvoorzieningen sturen.

Ten tweede mogen vanaf 1 januari 2010 alle CVV-pashouders in de GroeneHartHopper bij maximaal 20 ritten per jaar een sociaal begeleider meenemen. Een sociaal begeleider is iemand die samen met de CVV-pashouder vanaf hetzelfde opstapadres naar dezelfde bestemming reist. De sociaal begeleider betaalt vanaf 1 januari hetzelfde gereduceerde tarief als de CVV-pashouder. Alle CVV-pashouders ontvangen voor het einde van het jaar per post uitleg over het reizen met een sociaal begeleider per 1 januari 2010.

GroeneHartHopper
Alle inwoners van Boskoop die door hun beperkingen niet met het gewone openbare vervoer kunnen reizen, kunnen nu met een CVV-pas tegen gereduceerd tarief reizen met de GroeneHartHopper. Met de GroeneHartHopper kan in de regio van deur tot deur worden gereisd (maximaal zo'n 20 kilometer). Er wordt bovendien aansluiting geboden op het gewone bus- of treinvervoer. Het tarief is gelijk aan dat van een gewoon buskaartje. Als u meer informatie wilt over de GroeneHartHopper, kunt u een folder ophalen of aanvragen bij de Gemeentewinkel of kijken op www.groeneharthopper.nl.

Actief blijven en deelnemen aan de samenleving
De gemeente wil met de versoepelde voorwaarden bevorderen dat inwoners actief blijven deelnemen aan de Boskoopse samenleving. Uit onderzoek is gebleken dat als mensen langer actief zijn, zij ook langer gezond en zelfredzaam blijven. Uit het in 2007 en 2008 gehouden Wmo-klanttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat het voor mensen met beperkingen heel belangrijk is om de mogelijkheid van vervoer te hebben. Op die manier kunnen zij namelijk blijven deelnemen aan activiteiten.

Wilt u een vervoersvoorziening aanvragen?
Als u geen brief ontvangt, maar u door uw beperkingen wel problemen heeft met verplaatsen, kunt u bij Gemeentewinkel een vervoersvoorziening aanvragen. Ook als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, tel. 0172-219525 of gemeentewinkel@boskoop.nl.