Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

werkgelegenheidsmaatregelen en een nieuw banenplan voor de jongeren

Een derde golf werkgelegenheidsmaatregelen en een nieuw banenplan voor de jongeren

Tijdens het budgettair overleg afgelopen weekend heeft de regering een reeks werkgelegenheidsmaatregelen genomen. Deze maatregelen hebben in de eerste plaats betrekking op de verlenging van de anti-crisismaatregelen, het opzetten van een jongerenbanenplan, een vermindering van de arbeidskosten, de jobcreatie in de dienstensector, de bouw en in de horeca en de opzetting van een âplan ter ondersteuning van vorming en stagesâ.

Meer details over de maatregelen vindt u op de website van de minister van Werk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -