Vrije Universiteit Amsterdam

.
Persbericht

14-10-2009

Mariken van Hilten richt zich op kostprijsverhogende belastingen

VU benoemt hoogleraar indirecte belastingen

Mariken van Hilten is per 15 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds. Ze gaat zich in haar onderzoek en onderwijs richten op de kostprijsverhogende belastingen. De leerstoel die ze gaat bekleden betreft een wisselleerstoel voor telkens een periode van drie jaar.

Van Hilten is tevens advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Ze werkte al eerder als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Ze kijkt ernaar uit om weer als hoogleraar te gaan werken: "Het vakgebied waartoe de btw behoort, is één van de meest boeiende maar ook gewoon leuke deelgebieden binnen het fiscale recht, met name ook vanwege de raakvlakken met het Europese recht. Ik hoop mijn enthousiasme voor dit vak nu ook als hoogleraar aan de VU weer te kunnen uitdragen".

Mariken van Hilten studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 1992 op het proefschrift Bancaire en financiële prestaties in de Europese btw. In 1994 ontving zij de Staatsprijs voor fiscaal-wetenschappelijke publicaties. Van 1988 tot en met 2001 was zij verbonden aan de vakgroep belastingrechtelijke vakken van de Universiteit Leiden, laatstelijk als hoogleraar kostprijsverhogende belastingen. Daarna(ast) was zij achtereenvolgens belastingadviseur bij KPGM Meijburg en raadsheer in de gerechtshoven 's-Hertogenbosch en Amsterdam. Sinds 2007 is zij advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zij heeft vele publicaties op het terrein van de omzetbelasting, het douanerecht en de accijnsregelgeving op haar naam.